Подання прокурора

Подання прокурора – акт прокурорського нагляду з вимогою усунути порушення закону, причини цих порушень і умови, що їм сприяють. Згідно із ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” подання вносить прокурор, його заступник у межах своєї компетенції до державного органу, громадської організації або посадової особи, які наділені повноваженнями усунути порушення закону. П. п. підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути вжито конкретних заходів щодо усунення порушень закону, причин порушень і умов, що сприяють

їм. Про наслідки розгляду, проведену роботу щодо виконання вимог прокурора, результативність її повідомляють прокурора. Якщо П. п. внесено до колегіального органу, то останній повідомляє прокурора про день засідання. Прокурор, його заступник мають право особисто взяти участь у розгляді їхнього подання. Цей прокурорський акт найчастіше грунтується на узагальнених матеріалах про порушення закону. У ньому викладаються конкретні факти порушень, звертається увага на найтиповіші з них, аналізуються причини порушень і умови, що сприяють їм, та пропонуються заходи щодо їх усунення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Подання прокурора - Довідник з правознавства