Поділ іменників на групи – Іменник

Українська мова
Частини мови

Іменник

Поділ іменників на групи

І відміна

1. Тверда: іменники з основою на твердий приголосний, крім шиплячих (борона, кобза, порода, химера, пора, копа, сваха).
2. М’яка: іменники з основою на м’який приголосний (скриня, зброя, дзвіниця, Марія, змія, шия, Ілля, суддя).
3. Мішана: іменники з основою на шиплячий (огорожа, пожежа, круча, онуча, свіча, тиша, миша, воша, груша, святоша, потороча).

ІІ відміна

1. Тверда:
– іменники чоловічого роду з кінцевим твердим приголосним основи (крім

шиплячих) із закінченням – о та іменники середнього роду із закінченням – о (дуб, плац, темп, батько, коло, місто, село, вікно);
– іменники на – р (вир, вихор, відвар, двір);
– іменники звір, комар, снігур;
– всі іменники іншомовного походження на – ер, – ір, – ор, – ур(-юр) і з постійно наголошеними ‑ар (‑яр), – ир (інженер, майстер, касир, директор, абажур, гектар, семафор, базар).
2. М’яка:
– іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи (боєць, велетень, звичай, край, цистень);
– іменники із суфіксами – ар, – ир, які мають в однині наголос на корені (бондар,
козир, лікар, буквар, вівчар; друкар, шахтар);
– при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення (горе, місце, життя, море);
– іменники середнього роду із закінченням – е та – я, без суфіксів – ен-, – ет при відмінюванні: поле, завдання, збіжжя, здоров’я.
3. Мішана:
– іменники чоловічого роду з кінцевим шиплячим приголосним основи (вантаж, дощ, сторож, слухач, ткач, товариш);
– іменники на – яр (назви людей за родом їхньої діяльності), у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення (вугляр – вугляра, каменяр – каменяра, пісняр – пісняра, скляр – скляра, тесляр – тесляра);
– іменники середнього роду з закінченням на – е при основі на шиплячий (ложе, плече, прізвище, явище).
Іменники ІІІ та ІV відміни на групи не поділяються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поділ іменників на групи – Іменник - Довідник з української мови