Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг

Урок 109

Тема. Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг – луже, друг – друже

Мета: мати уявлення про подовжені м’які приголосні звуки; ознайомити з позначенням двома однаковими буквами подовжених м’яких приголосних; сформувати вміння диференціювати подовжені й неподовжені м’які приголосні; вчити складати звукові моделі слів з подовженими м’якими приголосними; ознайомити з формами луг – луже, друг – друже і вчити їх уживати, виховуючи

культуру мовлення.

Обладнання: картки для гри “Доміно”.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 243)

– Прочитайте опис зовнішнього вигляду собачки.

– Поставте питання до назв ознак.

– Назвіть букви, якими позначено м’які приголосні звуки, та букви, якими позначено м’якість приголосних у словах опису.

– Якою буквою позначається м’якість приголосних перед о?

2. Хвилинка чистопису

Ння ня знання

– Доберіть слова з цими буквосполученнями.

– Складіть речення з одним

зі слів і каліграфічно запишіть.

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ви ознайомитеся з подовженими м’якими приголосними звуками і позначенням їх на письмі двома однаковими літерами; складатимете звукові моделі слів і порівнюватимете їх звуко-буквений склад. Також напишемо навчальний диктант, щоб перевірити, що ми засвоїли упродовж цих уроків.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 244)

– Прочитайте речення. Як ви розумієте вислів бронзове колосся? Що означає слово дозвілля?

– Прочитайте вголос виділені слова. У яких словах м’які приголосні звуки вимовляються подовжено?

– Спишіть парами виділені слова. Зробіть висновок, як позначається на письмі м’який подовжений звук.

– Прочитайте правило на с. 102 і запам’ятайте його.

2. Коментоване письмо (вправа 245)

– Прочитайте слова, вимовляючи подовжено звуки, що позначені двома однаковими буквами.

– Спишіть слова, підкреслюючи букви, які позначають м’які подовжені звуки.

– Складіть звукову модель слова читання. Зверніть увагу на те, що подовження звука в моделі позначається двокрапкою. Скільки звуків і скільки букв у слові читання?

Свою відповідь порівняйте зі зразком у завданні 3.

3. Фізкультхвилинка

4. Колективна робота з віршем (вправа 246)

– Прочитайте вірш. Зверніть увагу на слова в рамці. Так від слів друг, луг утворюються форми звертання.

– Яким правилом пояснюється написання слів з пропущеними буквами? Запишіть правильно ці слова.

– Назвіть слова, які у вірші римуються.

– Порівняйте приголосні звуки перед кінцевим [і] у словах гіллі й землі. Що в них подібного і чим вони відрізняються? Складіть звукові моделі слів, використовуючи знак подовження звука.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 247)

– Утворіть слова за зразком і запишіть парами.

– Складіть і запишіть речення з одним зі слів.

2. Навчальний диктант

ПОРАДИ ТУРИСТУ

Не розпалюй без потреби багаття.

Не залишай на привалах сміття.

Точно виконуй завдання керівника.

– У яких словах ви позначали подовжений м’який приголосний звук однаковими літерами? Підкресліть їх.

3. Гра “Доміно”

Кожному учневі вчитель видає картку доміно (всього 28 карток), на яких написано слова або частини слів. Гру починає той, у кого є чиста картка. Далі називається картка, перша половина якої чиста, а друга – з початком нового слова. Картка із закінченням цього слова – наступна і т. ін.

Подовжені мякі приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг

VI. Підсумок уроку

– Як позначаються м’які подовжені звуки на письмі? Наведіть приклади.

– Складіть звукову модель слова волосся. Як ви позначили подовжений звук?

– Порівняйте кількість звуків і букв у цьому слові. Чому так?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правило на с. 102, вправа 248.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг - Плани-конспекти уроків по українській мові