Подружжя

Подружжя – жінка і чоловік, які перебувають у зареєстрованому в державних органах запису актів громадянського стану шлюбі. Стосунки П. будуються на засадах рівності в усіх видах сімейних відносин – як особистих, так і майнових. Не допускається обмеження прав кожного з П. за ознакою походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та ін. При укладенні шлюбу П. за своїм бажанням обирає прізвище одного з подружжя як їхнє спільне

прізвище, або кожен з П. зберігає дошлюбне прізвище, або може приєднати до свого прізвища прізвище іншого з П. Найважливішим є право спільно вирішувати питання життя сім’ї, в тому числі й питання виховання дітей. Кожен з II. вільний у виборі занять, професії і місця проживання. Майно, нажите П. за час шлюбу, є його спільною власністю. Кожен з П. має рівні права володіння, користування і розпоряджання цим майном. П. користується рівними правами на майно і в тому разі, якщо один із них був зайнятий веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми або з інших поважних причин не мав самостійного заробітку (ст. 22 КЗпШС). П.
може укласти між собою шлюбний контракт, може укладати угоди щодо спільного майна з іншими особами. Проте угоди між П., спрямовані на обмеження майнових прав жінки, чоловіка, дітей, недійсні і не обов’язкові ні для П., ні для третіх осіб. її. повинно матеріально підтримувати одне одного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Подружжя - Довідник з правознавства