Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 34. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних

1. Пригадайте, з яких частин складається слово за будовою.

2. Що ми називаємо коренем?

3. Дайте визначення префікса, суфікса.

4. Для чого слугує у слові закінчення?

356. Запишіть слова. Виконайте їх розбір за будовою.

Містечко, дерев’яний, казка, димок, солоний, морський, липа.

357. Прочитайте слова. Визначте, до яких частин слова (префікса, кореня чи суфікса) належать повторювані букви.

Ранній, беззахисний, відданий,

змінний, оббігати, роззброїти, корінний.

Подвоє Ння букв Відбувається, якщо одна частина слова закінчується, а наступна починається на той самий приголосний.

Подвоєні букви маємо при ори збігу однакових приголосних.

1) префікса і кореня: відділ, беззбройний;

2) кореня і суфікса: причинний, туманний;

3) коли корінь дієслова закінчується на с, а далі – ся: розрісся, піднісся.

Орфограма Подвоєння букв унаслідок збігу

358. Прочитайте слова. Поясніть причини збігу двох однакових приголосних. Складіть словосполучення з виділеним словом.

Відданість, піддобрюватися, південний, мільйонний, возз’єднаний,

перенісся, годинник, осінній.

359. Спишіть слова, вставляючи, де треба, пропущені букви.

Об..ивка, об..ігти, об. ійти, під..аний, корін..ий, бездон..ий, закон..ий, письмен..ик, туман..ий.

У словах дієслівного походження на – ний, ність подвоєння н не відбувається: недобудований (від недобудувати), напруженість (від напружений).

360. Спишіть слова. Поясніть, чому подвоєння не відбувається.

Зацікавлений, незнаний, обізнаність, зрошений.

361. Утворіть за допомогою префіксів і суфіксів слова, в яких були б подвоєні букви.

Зразок. Дніпро – наддніпрянський.

Година, день, кордон, дати, земля, захист.

362. Запишіть слова у два стовпчики: а) із подвоєними буквами; б) без подвоєних букв.

Одноден..ий, грибн..ий, напружен..ість, ожин..ик, здушен..ий, без..бройний, проніс..я, формен..ий, основи..ий, стягнен..ий, без..вучний, літн..ій, глибин..ий, сон..ий.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться ” закінчення вислову Г. Сковороди: “Наша робота – …”.

363. Спишіть прислів’я. Підкресліть слова з подвоєнням. Поясніть орфограму.

1. Для думки нема віддалі. 2. Любиш брати – люби й віддавати. 3. Кінний пішому не товариш. 4. У гурті й беззубий собака страшний.

Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних

364. Спишіть текст, вставляючи, де треба, потрібні букви.

До улюблен..их християнських свят українців належить Різдво. До свята світлицю в хаті прибирали розписами, витин..анками. Спеціально на ярмарках купувались розмальован..і прикраси, ікон..и.

Перед..ень Різдва – це Святвечір, кутя. За давнім звичаєм вона була ячмін..ою або з пшениці.

У ніч перед Різдвом миску з недоїден..ою кутею зоставляли на столі.

Двері залишали незачинен..ими на

Всю ніч. Так від..авали пошану померлим душам свого роду (З журналу).

365. Напишіть твір-мініатюру “Різдво в нашій родині”. Виділіть вивчені орфограми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних - Українська мова