Подвоєння приголосних при збігу їх

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Подвоєння та подовження приголосних

Подвоєння приголосних при збігу їх

1. Подвоєні приголосні маємо при збігу однакових приголосних:

А) префікса й кореня: Ввіч, ввічливий, віддати, відділ, заввишки, ззаду, оббити, роззброїти, роззява; двох префіксів: возз’єднання, ввігнутий;

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Не подвоюються приголосні в таких словах, як Отой, отут, отак, отам, отепер, отоді, а також Оцей тощо.

Б) кінця першої й початку другої частин складноскорочених слів: Військкомат

(військовий комісаріат), Страйкком (страйковий комітет), Юннат (юний натураліст);

В) кореня або основи на – Н – (-нь-) і суфіксів – н(ий)

, – ник, – ниц(я): Вина – безвинний, день – денний, закон – законний, кінь – кінний, причина – причинний; осінь-осінній, ранок-ранній;баштанник, годинник, письменник; віконниця, Вінниця;

Подвоєння Н зберігається й перед суфіксом – ість В іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із подвоєним Н: Безвинний – безвинність – безвинно; законний – законність – законно, туманний – туманність – туманно.

Г) основи дієслова минулого

часу на С і постфікса – ся:

Винісся, пасся, розрісся, трясся;

Г) подвоюються приголосні в словах: Бовван, Ганна, лляний, овва, ссати, а також у похідних: Бовваніти, Ганнин, виссати, ссавці Та ін.

2. Буквосполучення – нн – пишеться:

А) у збільшувально-підсилювальному суфіксі – Енн(ий): Здоровенний, силенний, численний;

Б) у прикметниках на – енн(ий), – анн(ий) зі значенням можливості або неможливості дії: Здійсненний, невблаганний, недозволенний, не доторканний, незрівнянний, нечисленний, непримиренный, несказанний, нескінченний та в прикметнику Старанний з відтінком підсилення.

В) у прикметниках на – енн(ий) старослов’янського походження: Благословенний, блаженний, вогненний, священний.

Буквосполучення – нн – зберігається в іменниках і прислівниках, утворених від таких прикметників: Здійсненність, старанність, старанно, численність, численно тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Подвоєння приголосних при збігу їх - Довідник з української мови