ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ч. ЗІСТАВЛЕННЯ ВЕЛИКИХ БУКВ Ч, У. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ч. ПИСЬМО СЛІВ, РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ч

Мета: вчити писати велику рукописну букву Ч, склади, слова та речення із нею; закріплювати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати фонематичний слух; збагачувати словниковий запас; виховувати старанність, охайність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Промовляння чистомовки

Чі-чі-чі, чі-чі-чі!

Сидить Оля на печі.

Чі-чі-чі, чі-чі-чі!

Розтопили у печі.

Чі-чі-чі, чі-чі-чі!

Напечу я калачів.

Чу-чу-чу, чу-чу-чу!

Я сама їх напечу.

Ча-ча-ча, ча-ча-ча!

Дали Олі калача.

Л.

Лозован

2. Робота над загадкою

– Лиш один зубочок взяв,

Разом с хлібом пожував,-

Мов вогнем, язик припік,

Називається… (часник).

– Складіть звукову схему слова-відгадки.

– Назвіть послідовно всі звуки в цьому слові.

– Назвіть перший звук. Якою буквою він позначається?

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ. РОБОТА В ЗОШИТІ

1. Робота за малюнком зошита (с. 6, угорі)

– Кого ви бачите на малюнку?

– Що в руках у чабана?

– Яку роботу виконує чабан?

– Де він випасає овець?

– Як називаються гори на заході нашої Батьківщини? (Карпати)

2. Повідомлення теми уроку

Сьогодні ми будемо вчитися писати велику рукописну букву Ч.

– Коли пишеться велика буква?

3. Порівняння великої рукописної і друкованої букви Чч

– Розгляньте велику рукописну і друковану букву Чч.

– Що в них спільного?

– Чим вони відрізняються?

– На які інші великі рукописні букви схожа велика рукописна буква Ч? (У)

4. Письмо великої рукописної букви Ч

– Починаємо нижче міжрядкової лінії вести заокруглену лінію до міжрядкової, торкаємось її і ведемо до верхньої рядкової лінії пряму похилу лінію, заокруглюємо вправо і з таким же нахилом, як попередня пряма, ведемо вгору знову до міжрядкової пряму лінію; по ній ведемо вниз пряму лінію, аж до нижньої рядкової, біля якої повертаємо праворуч. Пишемо під лічбу “і-раз-і, два-і”.

Учні кілька разів “пишуть” букву Ч у повітрі. Наводять літеру в зошиті, потім пишуть самостійно два рядки букви.

Фізкультхвилинка

5. Письмо складів

– Прочитайте склади, доберіть слова із ними.

– Як поєднуються букви в цих складах? (Чи, Че – безвідривно, Ча – відривно.)

6. Письмо слів

– Прочитайте слово.

– Скільки в ньому складів?

– Який склад наголошений?

– Назвіть голосні звуки; приголосні.

– Доберіть слово, близьке за значенням до слова чабан. (Вівчар)

– Які поєднання у цьому слові? Запишіть слово.

– Який знак стоїть після наступного слова?

– Як читаємо речення, в кінці якого стоїть знак питання?

– Знак питання починаємо писати так само, як букву Ч, закінчуємо його на середині рядка, а під ним на нижній рядковій ставиться крапка.

Учні “пишуть” знак питання в повітрі, а потім у зошиті. (Точками вказано початок написання знака питання.)

Пальчикова гімнастика

7. Письмо речень

– Який знак стоїть у кінці речення?

– Прочитайте речення з відповідною інтонацією.

– Дайте відповідь на це запитання.

Учні наводять речення, намагаючись списувати відразу по два слова, не підглядаючи у зразок.

Наступне речення учні читають уголос і пишуть під диктовку вчителя.

Пальчикова гімнастика “Барабанщик”

Великий палець – барабан, мізинець і безіменний – лапки зайчика, що б’ють по барабану.

Зайчик взяв свій барабан

І ударив: бам-бам-бам.

8. Письмо слів (с. 7)

Учні читають слова, після колективного аналізу з’єднань, записують слова. Пальчикова гімнастика

9. Письмо речень (с. 7)

Учні читають речення. У кожному слові підкреслюють безвідривні з’єднання. Наводять речення. Записують їх, диктуючи собі по слову.

Учитель нагадує про однаковий нахил прямих елементів (паралельність).

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра “Закінчи речення”

– Сьогодні на уроці я вчився писати…

– Я дізнався…

– Мені сподобалося…

– Складно було…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ч. ЗІСТАВЛЕННЯ ВЕЛИКИХ БУКВ Ч, У. ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ч. ПИСЬМО СЛІВ, РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ч - Плани-конспекти уроків по українській мові