Політична безпека

Політологічний словник

Політична безпека – комплекс заходів, спрямованих на збереження конституційно легітимізованого політичного ладу тієї чи іншої держави, забезпечення державотворення і конструктивної політики. Сутність П. б. полягає у наявності стійкого політичного суверенітету в межах міждержавних відносин і політичної стабільності суспільства, що досягається формуванням стійкої політичної системи. Остання покликана забезпечувати баланс інтересів різних соціальних груп, який потребує правової держави, де правовий закон

і чітка система його функціонування рівною мірою розмежовують і регулюють державну владу й народ. Саме в цьому сенсі система П. б. говорить про державу як гаранта права громадянина та людини на високу якість життя.

Збереження держав може бути піддане небезпеці як з боку зовнішньої, так і з боку внутрішніх загроз. Крайньою формою зовнішньої загрози є війна. Крайніми формами внутрішньої загрози є: громадянська війна, бунт, коливання, нестабільність. Ці загрози і задають основні координати П. б. До заходів збереження і забезпечення П. б. належить передусім створення політичних і соціально-економічних умов, що забезпечують

функціонування демократичних інститутів, стійкий та інноваційний розвиток економіки і повну зайнятість населення, соціальну перспективу життя народу (рівні можливості доступу до медицини, освіти, досягнення в розвитку країни високих європейських стандартів тощо). До засобів забезпечення П. б. належать чітке (у рамках конституції) функціонування спеціалізованих органів, що унеможливлює різні внутрішні чи зовнішні агресивні дії проти існуючого політичного ладу, а також існування у державі потужних, толерантних та плюралістичних ЗМІ тощо. Дія цих та інших чинників П. б. поділяється на попереджувальну (профілактичну), тактичну та стратегічну. В усіх випадках стрижнем цієї діяльності є забезпечення політичної та соціально-економічної стабільності, національної та соціально-політичної злагоди, довіри з боку населення до суб’єктів державної влади, політичних партій та їх лідерів. Сучасна світова громадськість із занепокоєнням сприймає будь-які порушення П. б. в усіх куточках планети, оскільки це може непередбачено відгукнутися у світі, але водночас визнається право народу виступати проти того політичного режиму, що діє всупереч корінним інтересам свого народу.

Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 139; Кремень В. Г., Зінько І, Ф., Головащєнко С. І. Політична безпека України: концептуальні засади та система забезпечення. – К., 1998.

В. Храмов

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Політична безпека - Довідник з політології