Політична праксеологія

Політологічний словник

Політична праксеологія – власне термін “праксеологія” був запроваджений у рамках практичної соціології поляком Т. Котарбінським, який вивчав проблеми ефективності діяльності праці колективів, аналізував форми організації праці, взаємодію індивідів, індивіда і колективу в процесі виробництва.

Відтак під П. п. розумітимемо розділ політології, який досліджує проблеми ефективності функціонування політичної сфери суспільства в контексті політичного управління, що здійснюється через політичну діяльність

суб’єктів політики (державних інститутів, політичних партій, окремих політиків тощо). Наприклад, розглядаючи функціонування політичної системи суспільства, можна вивчати проблеми її стабільності, забезпечення політичних прав і свобод громадян тощо. Досліджуючи виборче законодавство, потрібно звернути увагу на адекватність політичного волевиявлення реальній розстановці сил у парламенті і конкретній кількості депутатських мандатів, отриманих політичними партіями та блоками, що брали участь у виборчих перегонах.

Философский словарь. – М., 1963; Stocman D. A. The Triumph of Politic: Why the Reagan Revolution Failed. – N. Y., 1986.

В. Бебик

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Політична праксеологія - Довідник з політології