Політична система

Політична система – сукупність політичних інститутів (держави, політичних партій, громадських організацій та ін.) у процесі їх взаємодії, спрямованих на підготовку та ухвалення політичних рішень, внаслідок чого виникають і розвиваються політичні відносини й відбувається політична діяльність у суспільстві. Основними функціями П. с., в яких комплексно розвивається її сутність, є такі: 1) обгрунтування стратегічної мети та шляхів розвитку суспільства за внутрішніх і зовнішніх умов, що змінюються; 2) розробка комплексних програм реалізації такої мети та шляхів розвитку суспільства з урахуванням інтересів суспільства; 3) всебічне визначення наявних та потенційних ресурсів (матеріальних і нематеріальних, в т. ч. духовних), необхідних для досягнення стратегічної мети і похідних від неї цілей і завдань; 4) оптимальне узгодження раціональних інтересів суспільства з економічними, соціальними, правовими, політичними, ідеологічними інтересами окремих соціальних верств і груп; 5) формування політичної свідомості у населення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Політична система - Економічний словник