ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА – впорядкована сукупність державних, політичних, громадських організацій та інститутів, сфера політичного життя суспільства. П. с. конкретного суспільства визначається його класовою природою, соціальним ладом, формою правління, типом держави, характером політичного режиму, політико-ідеологічними та культурними відносинами у суспільстві, політико – правовим статусом держави, історичною та національною традиціями політичного устрою.


ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - Довідник з політології