ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

Урок 19 . ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Мета: сформувати поняття: “політична свідомість”, “політична культура”; розкрити процеси їх формування; виховувати повагу до людей різних соціальних груп та політичних поглядів, національну свідомість і політичну культуру.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: захист проектів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація знань. мотивація учнів

Термінологічний диктант

Дати визначення поняттям: “політична

партія”, “політика”, “ідеологія”, “народ”, “політичне лідерство”, “політична еліта”, “однопартійна та багатопартійна системи”, “плюралізм”.

III. Захист учнівських проектів

Теми проектів

1) “Сучасні політичні партії в Україні”.

2) “Багатопартійна система: за чи проти?”

3) “Сутність політичного лідерства”.

4) “Механізми політичного лідерства”.

5) “Роль народу в сучасному політичному житті України”.

V. Вивчення нового матеріалу

– Термін “політична культура” вперше з’явився в XVIII ст. у працях німецького філософа

І. Гердера. Але теорія, яка вивчала би це явище світу

Політики, зародилася набагато пізніше – в 50-60-ті роки XX ст. Американський учений Г. Алмонд, досліджуючи політичну систему поряд з традиційним інституційним характером політичних систем та їх функцій, виокремив також і орієнтаційний характер цих соціальних відносин. Цей характер визначав ознаки певного класу політичних явищ – політичну культуру, яка поєднувала інституційний і реальний рівні функціонування політичної системи.

Сьогодні в політології склалося три основних підходи щодо трактування політичної культури.

Перший підхід ототожнює політичну культуру з усією сукупністю духовних явищ. Політична культура розглядається як форма громадської свідомості або психічного складу соціуму, що не включає при цьому всі практичні, поведінкові форми свого існування.

Інші вчені бачать у політичній культурі прояв нормативних вимог або сукупність типових зразків поведінки людини в політиці. Іншими словами, політична культура визначається в даному випадку як регулятор політичної поведінки.

Є ще одна група вчених, які вважають політичну культуру як спосіб, стиль політичної діяльності людини, що передбачає втілення її переконань, ідеалів, принципів.

Тож політична культура – це ціннісно-нормативна система, якої дотримується суспільство, один з важливих елементів політики. Ця система існує у вигляді поширених і загальноприйнятих більшістю населення основних політичних цінностей та ідеалів.

Дуже часто саме в політиці окремі особистості та цілі соціальні групи намагаються реалізувати свої соціально значущі інтереси. Але це не безпосередній процес – він виражається в ставленні до влади, політичних інститутів, еліт, лідерів тощо, вирізняючись різноманітністю значень і змістів, які закладаються в це поняття.

VI. Підсумок уроку

1) Чи можливо сьогодні говорити про сформовану чітку та зрозумілу для більшості людей політичну культуру в Україні?

2) Яка історична доля формування національної свідомості та політичної свідомості нашого народу? Відповідь аргументуйте історичними прикладами.

VII. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА - Плани-конспекти уроків по філософії