ПОЛІТИКА І ВЛАДА. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

Урок 15 . ПОЛІТИКА І ВЛАДА. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Мета: сформувати поняття “політика”, “влада”; актуалізувати знання учнів щодо політичної системи суспільства та її структури; розкрити взаємодію політики й влади; виховувати розуміння взаємодії політиків і представників владних структур, свідоме ставлення до політичних процесів у сучасному українському суспільстві.

Тип уроку: урок вивчення нових знань.

Форма проведення: евристична бесіда.

Обладнання: таблиці та схеми.

Епіграф:

Керувати

означає діяти правильно.

Конфуцій

Політика – це особлива система, що визначає правителів і способи реалізації влади; але водночас це й спосіб взаємодії особистостей всередині кожного суспільства.

Р. Арон

Будь-яка влада – політична не меншою мірою, ніж економічна, – небезпечна.

К. Поппер

Право на владу – це не що інше, як постійне володіння владою, яке гарантують суспільні закони та інтереси людства.

Д. Юм

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація знань. Мотивація учнів

1) Пригадайте, що ви знаєте про громадянське суспільство.

2) Як називається

система, в межах якої формуються відносини, що виникають лише на певному етапі розвитку людського суспільства?

3) До чого можуть призвести суперечності між громадянським суспільством і державою?

III. Робота над новим матеріалом

1. Обговорення епіграфів уроку.

2. Повідомлення учителя.

Для аналізу політичних відносин, визначення шляхів оптимізації політичних законів, покращення політичних відносин між суспільством і владою необхідно чітко уявляти, що таке політика, що таке влада.

3. Робота в зошитах з понятійним апаратом до теми. Складання тематичного словника.

Політика – це відносини, які виникають між соціальними суб’єктами (людьми, політичними партіями, класами тощо) під час їх участі (активної чи пасивної) в процесі функціонування державної влади.

Влада – це зв’язок, що виникає у відносинах соціальних суб’єктів і визначає характер і спрямованість поведінки одних із них залежно від долі інших. Сутністю влади є відносини панування (керівництва, домінування) і підпорядкування (добровільного чи примусового).

4. Бесіда із практичним завданням.

Учитель. Сучасні політичні системи та їхні політичні інститути виникли не одразу і не водночас. Вони пройшли тривалий шлях становлення та розвитку протягом усього періоду функціонування того чи іншого політичного утворення. У процесі історичного поступу окремі політичні системи відмирали, їх заступали інші. Існуючі інститути зазнавали і зазнають навіть зараз певних змін. Цей процес безперервний і природний. Доведіть це прикладами з історії.

Форми політичних систем у різних країнах досить різняться одна від одної.

Завдання

1) Назвіть відомі вам форми політичних систем.

2) Поясніть, чим зумовлене їх розмаїття.

3) Складіть таблицю “Види політичних систем”.

IV. Закріплення нового матеріалу

1. Завдання для “Мозкового штурму”.

Якщо до влади в якійсь країні прийдуть певні політичні сили, то який вид політичної системи утвердиться в країні? (Обговорюються декілька варіантів на прикладі сучасних країн світу.)

2. Бесіда з елементами аналізу історичних документів.

1) Перед вами політичні програми декількох українських партій. Проаналізуйте їх та визначте, які політичні інститути, політичні системи будуть існувати за умов приходу цих партій до влади.

2) Доведіть на прикладах, який вид політичної системи створює найсприятливіші умови для життя людини.

V. Підсумки уроку

1) Чи склалася політична система суспільства в Україні?

2) Які її особливості?

VI. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення “Політична система суспільства в Україні: розвиток і становлення”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЛІТИКА І ВЛАДА. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА - Плани-конспекти уроків по філософії