Поновлення на роботі

Поновлення на роботі – поновлення в разі звільнення без законної підстави або з порушенням установленого порядку чи незаконного переведення на іншу роботу. Працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір (ст. 235 КЗпП України). Цей орган одночасно з винесенням рішення про П. на р. вирішує питання про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці у заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за рік. Якщо заява про II. нар. розглядалася понад

рік не з вини працівника, орган, що розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за увесь час вимушеного прогулу. Якщо формулювання причини звільнення визнається неправильним або таким, що не відповідає діючому законодавству, і це не дає підстав для поновлення працівника на роботі, орган, що розглядає спір, повинен змінити формулювання й указати в рішенні причини звільнення відповідно до чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Так само вирішується питання, якщо неправильне формулювання причин звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню
працівника. Рішення про П. на р. незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника підлягає негайному виконанню. У разі затримки його виконання орган, що розглядає спір, виносить постанову про виплату працівникові середнього заробітку чи різниці у заробітку за час затримки виконання рішення. Крім цього, законом передбачено матеріальну відповідальність службової особи, винної в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, а саме: обов’язок відшкодувати шкоду підприємству, установі, організації, заподіяну у зв’язку з оплатою незаконно звільненому або переведеному працівникові часу вимушеного прогулу чи виконання нижчеоплачуваної роботи за умови, що звільнення або переведення здійснені з порушенням закону або власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі (ст. 237 КЗпП України). У таких випадках настає повна матеріальна відповідальність винних в цьому службових осіб. При присудженні оплати за час вимушеного прогулу зараховується заробіток за місцем нової роботи (одержана допомога у разі тимчасової непрацездатності, вихідна допомога і допомога у разі безробіття), який працівник мав у цей час. Незаконно звільненому працівникові не може бути відмовлено в поновленні на роботі на тій підставі, що він уже працює на новому підприємстві.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поновлення на роботі - Довідник з правознавства