Поняття й підстави кримінальної відповідальності

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 21. Кримінальна відповідальність

1. Поняття й підстави кримінальної відповідальності.

Якщо людина скоїла злочин, то виникає питання про притяг­нення її до відповідальності за скоєне. Невідворотність покарання, неможливість уникнути його – один із найкращих засобів запобі­гання скоєнню злочинів.

Пригадайте, які види юридичної відповідальності вам відомі, до якого з них може бути притягнуто особу, яка скоїла злочин.

Злочин тягне за собою кримінальну відповідальність. Кримі­нальна

відповідальність – це вид юридичної відповідальності, який полягає в застосуванні судом від імені держави до особи, яка скоїла злочин, державного примусу у формі покарання.

Необхідно зазначити, що визнати особу винною в скоєнні зло­чину й відповідно притягнути її до кримінальної відповідальності має право лише суд. Кримінальна відповідальність настає тільки в разі скоєння злочину, тобто наявності в діях особи складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

Пригадайте, які елементи має склад злочину.

Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер – до неї може бути

притягнуто лише фізичну особу, яка досягнула

Відповідного віку та є осудною (розуміє значення своїх дій і може керувати ними).

Для притягнення особи до кримінальної відповідальності по­трібні відповідні підстави.

Поняття й підстави кримінальної відповідальності

При цьому ніхто не може бути визнаний винним, поки його вину не доведено в установленому законом порядку й немає обви­нувального вироку суду.

Пригадайте, яку назву має цей принцип, закріплений у Консти­туції України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття й підстави кримінальної відповідальності - Правознавство