Поняття про органічні речовини – РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Поняття про органічні речовини

У наші часи органічними називають як природні, так і синтетичні сполуки Карбону. Сьогодні відомо понад 20 мільйонів органічних речовин. Вони відіграють величезну роль у природі, тому що життя на Землі пов’язане з їхнім виникненням і перетвореннями. Органічні сполуки становлять основу харчових продуктів, здавна застосовуються як сировина для виготовлення

тканин, а також входять до складу різних видів палива. У сучасному світі незамінні синтетичні високомолекулярні сполуки, які використовуються як конструкційні матеріали, волокна тощо. Багато які з них за своїми властивостями перевершують природні матеріали. Органічні сполуки – основні компоненти ліків, мийних засобів, пестицидів. Сировиною для виробництва більшості органічних речовин служать нафта й природний газ.

Основою органічних сполук є Карбон. На відміну від інших хімічних елементів, властивості атомів Карбону дозволяють йому утворювати величезну кількість сполук, різноманітних за властивостями

і функціями, які вони можуть виконувати. Різноманіття органічних сполук пояснюється двома важливими властивостями Карбону:

– здатністю атомів Карбону утворювати між собою міцні хімічні зв’язки, тобто з’єднуватися в досить довгі ланцюжки або цикли;

– здатністю атомів Карбону утворювати різні зв’язки: одинарні, подвійні і потрійні:

Поняття про органічні речовини   РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Незважаючи на все різноманіття, органічні сполуки мають деякі спільні властивості. Майже всі вони мають молекулярну будову, тобто складаються з молекул. Для таких сполук характерні порівняно низькі температури плавлення і кипіння, тому багато органічних сполук за звичайних умов є газуватими, леткими рідинами або легкоплавкими твердими речовинами.

На відміну від більшості неорганічних сполук органічні речовини, як правило, горючі і при нагріванні розкладаються. Багато з них нерозчинні у воді, а водні розчини розчинних речовин практично не проводять електричного струму. Це говорить про те, що для органічних молекул характерні ковалентні неполярні або слабополярні хімічні зв’язки.

При повному спалюванні органічних речовин утворюються вуглекислий газ і вода. Отже, більшість органічних сполук, крім Карбону, містять також атоми Гідрогену і також, можливо, Оксигену. При розпаді білків утворюється амоніак, отже, органічні речовини також можуть містити атоми Нітрогену. Ці чотири елементи – Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген – утворюють більшість органічних сполук. Крім того, органічні речовини можуть містити атоми Сульфуру, Фосфору й елементів-галогенів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття про органічні речовини – РОЗМАЇТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН - Довідник з хімії