ПОНЯТТЯ ПРО СЛОВОТВІРНИЙ СЛОВНИК. ТВОРЕННЯ ВІДОМИХ СЛІВ, А ТАКОЖ ПОЕТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ

Мета:

    навчальна: ознайомити учнів із словотвірним словником; навчити визначати спосіб словотвору за допомогою словника; формувати вміння визначати спосіб творення слів; розвивальна: розвивати загальнопізнавальні вміння школярів працювати з лінгвістичними словниками; збагачувати словниковий запас учнів, розвивати логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички; виховна: виховувати інтерес до української мови, духовної спадщини українського народу.

Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія, лексикографія, лексикологія, синтаксис.

Міжпредметні

зв’язки: мова, література, етика, українознавство.

Тип уроку: урок закріплення вивченого.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Доля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

М. Рильський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Лінгвістичне дослідження

> Визначте спосіб творення наведених слів. Чому іноді важко це зробити?

> Де

можна знайти відповідь у разі виникнення лінгвістичних труднощів?

Велич, знаходити, підняти, замислитися.

Бесіда

    Які словники ви знаєте? Чи часто звертаєтесь до словників? До яких?

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Ознайомлення з теорією. Робота з підручником

Проаналізуйте зазначені в підручнику відомості про словотвірний словник.

Розповідь учителя

Словотвірний словник наводить словотвірні гнізда сучасної української мови, у яких слова впорядковані й об’єднані спільними коренями. У статтях словника показано ступінчастий характер словотворення й відбито послідовність формування словотвірних пар слів. Словотвірний словник дає змогу учням краще уявити будову гнізд, словотвірну структуру слів і зрозуміти механізм словопородження в мові.

Робота в парах

> Проаналізуйте уривок зі словотвірного словника. Які відомості він містить?

Самостійна робота

> Зробіть синтаксичний розбір речення.

I варіант

Чуття слова можна розвивати лише уважним ставленням до складових елементів слова.

II варіант

Морфеми часто є виразниками найтонших відтінків значення.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Творча робота. Стань творцем!

> Утворіть від наведених слів власні неологізми. Укажіть спосіб словотворення.

Сонце, сяйво, книга.

Ігрова хвилинка

    Проведіть конкурс на краще слово, утворене вами під час виконання попереднього завдання.

Робота з текстом. Будь дослідником!

> Прочитайте уривки віршів. Які слова вразили вас своєю новизною? Як утворилися ці слова?

Текст 1

…І з-під хмар-снігурів

Сніговіється даль-хитавиця,

Та ще приспана сила снігів,

Та над серцем зоря-вечірниця.

М. Вінграновський

Текст 2

І стежив я, і я веснів:

Акордились планети.

Навік я взнав, що ти не Гнів,-

Лиш Сонячні Кларнети.

П. Тичина

Текст 3

Ах, нікого я так не люблю,

Як вітра вітровіння,

Його шляхи, його боління

І землю, землю свою.

П. Тичина

Текст 4

У затишку прожити не судилось:

Ударив грім – і зразу шкереберть

Усе пішло, що ніби тільки снилось,

Як життєіснування й життєсмерть.

В. Стус

Текст 5

Неначе лісового джерела

Розлоге і вологе жебоніння,

Немов іржання коней край села,

Оце нагірне вивільне струміння.

В. Стус

> Зробіть висновок, як і з якою метою утворюються поетичні неологізми.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

> За допомогою словника визначте, якими способами утворені ці слова.

Біліти, взаємодопомога, вручити, гідний, гнівно, п’ятий, італієць, компаньйон, мілководний.

> Зробіть словотвірний аналіз слів.

Школярський, ефективний, заспів.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

    Що з вивченого на уроці для вас було найцікавішим? Запишіть коло питань, які залишилися для вас складними й незрозумілими.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Вправа з підручника.

> Від слів природа, вода, земля утворіть нові слова різними способами.

> Випишіть зі словотвірного словника словотвірне гніздо, яке вас найбільше зацікавило.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОНЯТТЯ ПРО СЛОВОТВІРНИЙ СЛОВНИК. ТВОРЕННЯ ВІДОМИХ СЛІВ, А ТАКОЖ ПОЕТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові