Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників

Урок 106

Тема. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників

Мета: закріплювати вміння розпізнавати прислівники у тексті, розширити уявлення про прислівник на основі порівняльного аналізу його з прикметником, ознайомити із способом творення прислівників від прикметників; розвивати вміння розрізняти прикметники і прислівники; виховувати почуття прекрасного засобами описів природи.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання (вправа 161)

Діти зачитують дібрані прислів’я,

визначають прислівники.

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Хвилинка чистопису

При слів ник

– Зберіть і запишіть слова з цих складів.

2. Відновлення пам’ятки про прислівник

– Розкажіть, що ми дізналися про прислівник минулого уроку. (Відповіді дітей вчитель фіксує на дошці.)

– А що ви можете сказати про пари:

Веселий – весело;

Сумний – сумно?

III. Оголошення теми й мети уроку

– Сьогодні розглянемо зв’язок, який існує між прикметником і прислівником.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективна робота із вправою

164 (1, 2, 3)

2. Робота у групах

Складання порівняльної таблиці за вправою 165.

Завдання 165 (2) виконати колективно коментовано (письмово).

– Зверніть увагу на те, що найчастіше прислівники утворюються від прикметників.

Проаналізуйте будову прикметників та прислівників, визначте їх спосіб творення. (Суфіксальний, за допомогою суфіксів, властивих прислівникам)

Як висновок – правило на с. 86, 87.

V. Закріплення та систематизація знань

1. Робота у парах (за вправою 163)

– Який висновок можна зробити з цієї вправи?

– Як ви думаєте, як утворився прислівник мелодійно?

2. Самостійна робота з підручником (вправа 163)

Усно обговорити спосіб творення виписаних прислівників.

3. Робота із словниковими словами

– Сьогодні ми внесемо до орфографічного словничка нові слова (с. 86 підручника).

– До якої частини мови належать ці слова? Доведіть.

– Що ви можете розповісти про їх правопис?

– З кожним із них складіть і запишіть речення.

– Встановіть зв’язок слів у реченні. З якою частиною мови найчастіше пов’язується прислівник? Чому?

VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

– Розберіть за будовою слова: холодно, гаряче.

– Чому ці слова не мають закінчень?

– Який існує спосіб творення прислівників?

– Знайдіть прикметники, від яких утворилися наведені прислівники.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Правило на с. 85, 86; вправа 166; вивчити словникові слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників - Плани-конспекти уроків по українській мові