Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел

Урок № 8 0

Тема. Порівняння, додавання та віднімання Раціональних чисел

Мета: перевірити якість та рівень знань і вмінь учнів, здобутих у ході вивчення теми.

Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Умови тематичної контрольної роботи

Варіант 1

1. Позначте на координатній прямій точки: A(3); B(-4); C(1,5); D(-1,5); E(2,5). Які з позначених точок мають протилежні координати? (За одиничний відрізок візьміть довжину двох клітинок зошита.)

2. Порівняйте числа: а) -4,8 і 3,4; б) -2,4 і -2,7.

3.

Обчисліть: а) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел; б) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел.

4. Виконайте дії:

А) 2,8 + (-6,3)

Б) -5,4 + 9,2;

В) -3,6 + (-4,9);

Г) -5,6 + 5,6;

Д) 3,8 – 5,3;

Є) -18,6 – 3,6;

Ж) -5,6 – (-12,3);

З) 0 – 3,8.

5. Розв’яжіть рівняння:

А) 7,16 + х = 4,25;

Б) 2,5 – (х – 3,08) = -1,07.

6. Обчисліть значення виразу, спростивши запис:

А) 7 + (-8) – (12) – (-7) + 13-20;

Б) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел;

В) -0,96 + (-5,37 + 1,03) – (6,03 – 2,7).

7. Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами -34 та 36. Обчисліть суму цих чисел найзручнішим способом.

Варіант 2

1. Позначте на координатній прямій точки: А(2); B(-3); С(2,5);

D(-2,5); E(-4). Які з позначених точок мають протилежні координати? (За одиничний відрізок візьміть довжину двох клітинок зошита.)

2. Порівняйте числа: а) 4,1 і -7,1; б) -5,02 і -5,6.

3. Обчисліть: а) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел; б) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел.

4. Виконайте дії:

А) -8,4 + 6,8

Б) 13,3 + (-8,8);

В) -3,8 + (-7,6);

Г) 4,8 + (-4,8);

Д) 4,8 – 5,4;

Є) -15,7 – 6,5;

Ж) -3,2 – (-14,1);

З) 0 – (-3,5).

5. Розв’яжіть рівняння: а) 8,97 + х = 4,15; б) -3,2 + (2,5 – х) = -2,7.

6. Обчисліть значення виразу:

А) 12 + (-20) – (-11) + 18 – (-6) -10;

Б) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел;

В) -(8,31 + 6,27) + (-8,44 + 31,67) – 0,15.

7. Скільки цілих чисел розташовано на координатній прямій між числами -27 та 29. Обчисліть суму цих чисел найзручнішим способом.

Розв’язання і відповіді

Варіант 1

1. Точки С і Dмають протилежні координати.

Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел

2. а) -4,8 < 3,4; б) -2,4 > -2,7.

3. а) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел; б) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел.

4. а) -3,5; б) 3,8; в) -8,5; г) 0; д) -1,5; є) -22,2; ж) 6,7; з) -3,8.

5. а) х = 4,25 – 7,16; х = -3,91; б) 2,5 – х + 3,08 = 1,07; 5,58 – х = 1,07; х – 3,58 – (-1,07); х = 6,65.

6. а) 7 – 8 + 12 + 7+ 12 – 20 = (7 + 7 + 12 + 12) – (8 + 20) = 38 – 38 = 0;

Б) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел;

В) -0,96 – 5,37 + 1,02 – 6,03 + 2,7 = (1,02 + 2,7) – (0,96 + 5,37 + 6,03) = 3,72 – 12,36 = – (12,36 – 3,72) = -8,64.

7. Маємо 33 від’ємних, 0 та 35 додатних, усього 33 + 1 + 35 = 69 цілих чисел. Їх сума: -33 – 32 – 31 – 30 – … + 0 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 = (34+ 36)+ 35= 105.

Варіант 2

1. Протилежні координати у точок С і D.

Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел

2. а) 4,1 > -7,1; б) -5,02 > -5,6.

3. а) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел; б) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел.

4. а) -1,6; б) 4,6; в) -11,4; г) 0; д) -0,6; є) -29,2; ж) 10,4; з) 3,5.

5. а) х = 4,15 – 8,97; х = -4,84; б) -3,2 + 2,5 – х = -2,7; -0,7 – х = -2,7; х – 0,7 – (-2,7); х = -2.

6. а) 12 – 20 + 11 + 18 + 6 – 10 = (11 + 18 + 6 + 12) – (20 + 10) = 17;

Б) Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел;

В) -8,31 – 6,27 – 8,44 + 31,67 – 0,15 = (31,67 – 6,27) + (-8,31 – 8,44 – 0,15) = 25,4 – 16,9 = 8,5.

7. Маємо 26 від’ємних, ще 1 нуль та 28 додатних, усього: 26 + 1 + 28 = 55 цілих чисел, їх сума:

-26 – 25 – 24 – 23 – 22 – 21 – … + 0 + … + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 = 27 + 28 = 55.

IV. Підсумки уроку

Див. розв’язання та відповіді.

V. Домашнє завдання

Творча робота: скласти кросворд на використання понять теми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел - Плани-конспекти уроків по математиці