ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок 54. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2

Мета: закріплювати обчислювальні навички, знання таблиці множення числа 2; формувати вміння порівнювати вирази, які містять табличні випадки множення числа 2; закріплювати навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення; підвищувати інтерес до предмета.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток на с. 118)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ

І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми закріпимо знання таблиці множення числа 2.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 70-71)

Завдання 428

Учні з місця складають за малюнком задачу на множення з таким питанням: “Скільки всього ватрушок спекла мама?”.

Завдання 429. Колективне опрацювання матеріалу

Учні читають таблицю множення числа 2. Пояснюють, як дізналися, що 2 – 6 = 12.

Завдання 430

Учні розв’язують задачі усно.

Завдання 431

Учні “ланцюжком” розв’язують приклади. Один учень працює біля дошки, решта – у зошитах.

Завдання 432. Письмове виконання

завдання з коментуванням

Завдання 433

Задача розв’язується самостійно, після аналізу. Один учень працює за закритою частиною дошки (розв’язує за допомогою дій), другий – за допомогою виразу.

1) 24 + 17 = 41 (н.) – запакують разом за 1 год.

2) 41 + 41 = 82 (н.) – запакують разом за 2 год.

(24 + 17) + (24 + 17) = 82 (н.)

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Розв’язування задач за малюнками

– Оля вимила чайні чашки і поставила їх на полицю у 3 ряди, по 5 чашок в ряду. Скільки чашок вимила Оля?

– Олена вимила чайні блюдця і поставила їх на полицю у 5 рядів, по 3 блюдця в кожен ряд. Скільки блюдець вимила Олена?

2. Гра “Порівняй, не обчислюючи”

ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2

Під час виконання завдання учні мають дати відповідь, не обчислюючи значень цих виразів. Наприклад: 2 – 5 > 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, тому що 2 – 5 – це сума п’яти двійок, а праворуч дана сума шести двійок.

3. Робота над задачею

Дві бригади лісорубів мали заготовити за місяць 90 машин дров. Перша бригада заготовила 38 машин дров, а друга – на 5 машин більше.

Що дізнаєтеся, виконавши дії:

38 + 5 = ?

38 + (38 + 5) = ?

90 – 38 – (38 + 5) = ?

4. Розв’язування прикладів

ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2

– Яке найбільше число дістали під час обчислень?

– Назвіть число, у якому 9 десятків і 2 одиниці.

– Назвіть число, у якому число десятків дорівнює числу одиниць.

– Назвіть число, у якому число десятків на 2 менше, ніж число одиниць.

5. Офтальмологічна пауза

6. Розв’язування логічної задачі

Віра і Надя – сестри. Віра сказала, що у неї два брати, і Надя сказала, що у неї два брати. Скільки дітей в сім’ї? (4)

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Чого навчалися на уроці?

– Як оцінюєте свою роботу?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 70-71, завдання 434; 435.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 54

1. Перевірка домашнього завдання (с. 69-70, завдання 426; 427)

Завдання 426

– Скільки всього бананів роздали мавпочкам?

Завдання 427

– Прочитайте відновлені рівності.

2. Усна лічба

1) Гра “Ланцюжок”.

ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2

2) Обчисліть другий приклад кожного стовпчика, використовуючи розв’язання першого прикладу.

ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2

3) Кругові приклади.

ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2

4) Гра “Склади приклад”.

Даються числа: 6; 8; 12; 18; 16. Завдання: скласти різні приклади на табличне множення числа 2 з цими відповідями.

3. Хвилинка каліграфії

– Яке число “зайве”?

5; 10; 11; 15; 20; 25; 30; 35.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ТАБЛИЧНІ ВИПАДКИ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2 - Плани-конспекти уроків по математиці