Портфель цінних паперів

Портфель цінних паперів – сукупність різного виду цінних паперів, які є власністю юридичної або фізичної особи. Розрізняють активний (орієнтований на отримання основної маси прибутків внаслідок зростання курсової вартості інвестиційних цінностей) і пасивний (спрямований на отримання доходу у формі відсотків і дивідендів). В Україні внаслідок недостатньо розвиненого ринку цінних паперів (так, обсяг корпоративних облігацій становив 2002 лише 0,35% ВВП, тоді як у Польщі – 1,8, у США – 80%), обсяг прямих і портфельних інвестицій у промисловість незначний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Портфель цінних паперів - Економічний словник