Порядок політичний

Політологічний словник

Порядок політичний – сукупність умов, що забезпечують ефективність, стабільність функціонування і розвитку політичної системи суспільства. П. п. виявляється у такому: 1) послідовності та обов’язковості реалізації завдань політичної системи, виконанні прийнятих рішень; 2) узгодженості дій елементів системи управління; 3) наявності реальних гарантій і засобів підтримки усіх аспектів безпеки: військових, правових, економічних, технологічних, соціально-політичних та ін.; 4) високому ступені незалежності суспільства

від будь-яких випадкових обставин за рахунок передбачення, попередження і захисту. Мінімальне послаблення, розбалансування П. п. підвищує вірогідність привнесення у політику різних випадкових, загрозливих факторів, явищ, знецінює авторитет держави, породжує соціальну тривогу, напруженість і може навіть спричинити соціальну, політичну катастрофу.

Брегеда А. Ю. Основи політології. – К., 1997; Гаджиев К. С. Политологическая наука. – М., 1997; Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. – К., 2002; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000; Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. – М., 2000; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Порядок політичний - Довідник з політології