Порядок проведення головних рубок у господарських частинах приміських лісів

Лісівництво

РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН

Лекція 9. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РУБОК У ПРИМІСЬКИХ ЛІСАХ

9.1 Порядок проведення головних рубок у господарських частинах приміських лісів

Головні рубки в господарських частинах приміських лісів регламен­туються правилами рубок, у межах так званої розрахункової лісосіки, яка обчислюється при лісовпорядкуванні певним способом. Вона і являє собою плановий норматив головного користування лісом. В цих лісах розрахункова лісосіка визначається, виходячи із стану лісових

насаджень, які потребують суцільної рубки. У першу чергу такі рубки проводяться в перестійних лісостанах, що втратили захисні властивості, мають низькі естетичні якості і вважається доцільною їх заміна молодими. Щорічна розрахункова лісосіка за станом визначається як частка від ділення площі та запасу деревостанів на господарсько-доцільний термін їх вирубки – найчастіше 3-5 років. При встановленні розрахункової лісосіки потрібно враховувати, що в приміських лісах допускаються суцільно-лісосічні рубки тільки вузькими лісосіками.

При плануванні вибіркових рубок керуються Правилами рубок головного користування

стосовно площі охвата рубкою, а щорічну лісосіку обчислюють, враховуючи порядок вибірки запасу і т. п.

Фактичне розміщення розрахованої лісосіки проводиться лісничим у відповідності з запланованим при лісовпорядкуванні терміном та з врахуванням вимог Правил рубок головного користування в лісах України. Ділянка за 1-2 роки до рубки відводиться в натурі, тобто відмежовується візирами, виконується її інструментальна зйомка з прив’язкою до квартальної сітки, після чого на ній проводиться перелік дерев по породах за 4-см ступенями товщини та оцінкою кожного дерева за якістю (ділове, напівділове, дров’яне). При цьому ведеться перелікова відомість, а також вимірюються висоти 15-20 дерев переважно з центральних ступенів товщини. За результатами польових робіт виконується матеріальна і грошова оцінка кожної лісосіки.

При незначних площах окремих виділів, деревостани яких потре­бують рубки за станом, вони відводяться до рубки цілком, без поділу на лісосіки, але враховується вимога Правил рубок відносно кількості таких виділів у таксаційному кварталі (в залежності від площі виділів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Порядок проведення головних рубок у господарських частинах приміських лісів - Довідник з природознавства