Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів

Зовнішньоекономічна діяльність

4 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

4.6 Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів

Відповідно до Указу Президента України “Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні” від 07.11.94 р. № 659/94 обов’язковому обліку (реєстрації) у Міністерстві економіки України підлягають зовнішньоекономічні договори (контракти), предметом яких є товари походженням з України:

– стосовно яких міжнародними договорами передбачені добровільні обмеження

експорту, щоб уникнути демпінгу;

– стосовно яких здійснюються антидемпінгові процедури;

– імпорт яких в інші країни здійснюється за квотами, ліцензується відповідно до законодавства цих країн чи нормативних актів економічних груп, митних союзів;

– експорт яких здійснюється в межах бартерних (товарообмінних) операцій чи операції з зустрічної торгівлі;

– а також товари, реекспорт яких регулюється чинним законодавством України та міжнародних договорів.

Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) затверджений наказом Мінекономіки України

від 29.06.2000 р. № 136, зі змінами і доповненнями.

Конкретні переліки товарів, а також перелік країн, у випадку експорту товарів у які зовнішньоекономічні договори підлягають обліку (реєстрації), наведені в додатках 4, 5, 6, 7 до наказу Мінекономіки України від 29.06.2000 р. № 136, зі змінами і доповненнями.

Для реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) суб’єкт ЗЕД подає в Міністерство економіки України у встановлений термін такі документи:

– заяву в довільній формі на офіційному бланку суб’єкта ЗЕД з підписом його керівника;

– інформаційну картку зовнішньоекономічного договору (контракту) за формою, установленою Міністерством економіки України;

– оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) із усіма чинними на дату надання додатками, специфікаціями, додатковими угодами й іншими документами, що є частинами договору (контракту), та його копію, завірену у встановленому порядку керівником суб’єкта ЗЕД (якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) підписано фізичною особою, його копія завіряється у встановленому порядку);

– копію свідоцтва про державну реєстрацію, завірену керівником суб’єкта ЗЕД;

– копію витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органа влади іноземної держави про реєстрацію іноземного суб’єкта господарської діяльності, завірену керівником суб’єкта ЗЕД України (надається тільки у випадку попереднього постачання товару);

– документ про оплату послуг за реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту).

Документи, подані для реєстрації договору (контракту), розглядаються органом, що реєструє ЗЕД договори (контракти), впродовж 20 календарних днів, починаючи з дати звернення про реєстрацію. За результатами розгляду документів орган приймає рішення про реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту) або про відмову в такій реєстрації. Після реєстрації оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) повертається суб’єкту ЗЕД.

Підтвердженням реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) є картка реєстрації – обліку зовнішньоекономічного договору установленої форми, що є підставою для митного оформлення товарів.

Картка реєстрації – обліку й оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) видаються заявнику при пред’явленні їм документа, що посвідчує особистість, та і доручення на їхнє одержання. Картка реєстрації – обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) видається суб’єкту ЗЕД у двох примірниках, перший з який суб’єкт ЗЕД залишає в митних органах після митного оформлення відповідних товарів, а другий – залишається у суб’єкта ЗЕД.

Картка реєстрації – обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) чинна для митного оформлення товарів, що є предметом відповідного договору (контракту) до кінця поточного календарного року і втрачає чинність після здійснення митного оформлення товарів, що експортуються, у повному обсязі, передбаченому договором (контрактом).

Крім того, картка реєстрації – обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) достроково втрачає силу для митного оформлення експортованого товару до кінця поточного року у випадку відповідного подання Міністерства економіки України в Державну митну службу України.

Внесення змін і доповнень у картку реєстрації не допускається. Переоформлення картки здійснюється в порядку, установленому для її видачі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів - Довідник з економіки