Порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України

Порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України – регулює Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 21.1.1994 та деякі інші акти. Порядок в’їзду до іноземної держави регулює законодавство відповідної держави. За законодавством України може бути тимчасово відмовлено у виїзді, якщо громадянин обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю,- до закінчення встановленого щодо цього терміну; діють неврегульовані аліментні, договірні та інші невиконані громадянином зобов’язання

– до виконання зобов’язань; проти громадянина порушено кримінальну справу – до закінчення провадження у справі; громадянин засуджений за скоєння злочину – до відбуття покарання або звільнення від покарання; громадянин свідомо повідомив про себе неправдиві відомості – до з’ясування причин і наслідків подання цих відомостей; громадянин підлягає призову на строкову військову службу – до вирішення питання про відстрочку від призову; громадянин за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції – до погашення (зняття) судимості
чи припинення нагляду та в деяких інших випадках. Громадянин України не може бути обмежений у праві в’їзду в Україну. Документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну і посвідчують особу громадянина при перебуванні за її межами: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться: громадянам України, які постійно проживають в Україні і досягли 18-річного віку,- за особистим клопотанням про отримання паспорта або через їхніх законних представників до органу внутрішніх справ за місцем проживання; громадянам України, які постійно проживають за кордоном і досягли 16-річного віку,- за особистим клопотанням про отримання паспорта або через їхніх законних представників до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється на період до десяти років з можливістю продовження на такий самий строк. Продовження строку дії паспорта провадиться у порядку, встановленому для оформлення його видачі. За видачу і продовження строку дії паспорта на території України стягується державне мито, а за кордоном – консульський збір. Дипломатичний або службовий паспорт громадянина України оформляє консульська служба Міністерства закордонних справ України. За видачу цих документів державне мито і консульський збір не стягуються. Заяви громадян України або їхніх представників про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини розглядаються не довше трьох місяців від дня подачі документів, а якщо поїздка пов’язана з терміном лікування від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи із смертю родича, який проживає за кордоном,- протягом трьох робочих днів. Відмову в оформленні паспорта чи продовженні строку дії його або тимчасове затримання паспорта чи його вилучення громадянин може оскаржити до суду за місцем його проживання, крім випадків, передбачених законом. У разі виникнення у будь-якій іноземній державі надзвичайної ситуації, що робить неможливим створення в ній умов для безпеки громадян України, Кабінет Міністрів України приймає рішення про особливий порядок виїзду громадян до цієї держави, яке доводиться до відома громадян, що мають намір виїхати до неї.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України - Довідник з правознавства