Поширення солей у природі та їх практичне значення

Тема 2

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 27

Тема. Поширення солей у природі та їх практичне значення

Цілі уроку: систематизувати знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі хімічних властивостей солей; показати поширення солей у природі, їх практичне значення.

Тип уроку: поглиблення й систематизація знань.

Форми роботи: лабораторна робота, навчальний міні-семінар, робота з опорною схемою.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності,

ряд активності металів, розчини реактивів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань учнів

Заповнюємо опорну схему “Хімічні властивості солей”.

III. Лабораторна робота № 7. Взаємодія солей з металами

У три пробірки наливаємо по 1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату й занурюємо по одній гранулі заліза, алюмінію, цинку.

У наступні три пробірки наливаємо по 1 мл розчину цинк сульфату й занурюємо по одній гранулі міді, заліза, алюмінію.

– Що спостерігаєте? Заповніть протокол.

Протокол лабораторної роботи № 7

№ досліду

Реактиви

Що

спостерігали?

Рівняння реакції

Висновок

І

II

CuSO4

Fe

Al

Zn

ZnSO4

Cu

Fe

Al

Чому в графі “Рівняння реакції” у деяких випадках немає запису? (Ряд активності)

IV. Лабораторна робота № 8.

Взаємодія солей з лугами в розчині

У дві пробірки наливаємо розчини CuSO4 й ZnSO4, потім в обидві пробірки по краплях додаємо натрій гідроксид до появи осаду.

– Чому до розчину ZnSO4 натрій гідроксид необхідно додавати акуратно, по краплях?

– А якщо, навпаки, додавати розчин ZnSO4 до розчину натрій гідроксиду?

Заповніть протокол лабораторної роботи № 8.

Протокол лабораторної роботи № 8

№ досліду

Реактиви

Що спостерігали?

Рівняння реакції

Висновок

CuSO4

NaOH

ZnSO4

NaOH

V. Лабораторна робота № 9.

Реакція обміну між солями в розчині

Протокол лабораторної роботи № 9

№ досліду

Реактиви

Що спостерігали?

Рівняння реакції

Висновок

І

II

CuSO4

ВаСl2

ZnSO4

ВаСl2

AgNO3

ВаСl2

CuSO4

NaCl

В якому випадку ми можемо стверджувати, що реакція не відбувається? Чому?

VI. Міні-семінар

Учні розповідають про практичне застосування солей, їх поширення в природі.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, підготуватися до практичної роботи № 1 “Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поширення солей у природі та їх практичне значення - Плани-конспекти уроків по хімії