Послідовність розбору простого (двоскладного та односкладного) речення – Другорядні члени речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Другорядні члени речення

Послідовність розбору простого (двоскладного та односкладного) речення

1. Речення.

2. Визначити граматичну основу, чим виражені підмет і присудок.

3. Визначити вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне), за інтонацією (окличне, неокличне), за наявністю головних членів речення (двоскладне, односкладне – вид односкладного), за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

4. Визначити, ускладнене речення чи ні. Якщо ускладнене, то чим (звертанням, однорідними членами речення, вставними словами чи реченнями, відокремленими, уточнюючими членами речення, зворотами – дієприслівниковим, дієприкметниковим, порівняльним та ін.),

5. Назвати другорядні члени речення (якщо такі є) і спосіб їхнього вираження.

6. Визначити порядок слів у реченні, логічний наголос.

7. Пояснити розділові знаки.

8. Підкреслити головні і другорядні члени речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Послідовність розбору простого (двоскладного та односкладного) речення – Другорядні члени речення - Довідник з української мови