ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ – РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ

Постембріональний розвиток може бути прямим і непрямим (з метаморфозом).

При прямому розвитку організм, що з’явився на світ, схожий на дорослу особину, але відрізняється від неї малими розмірами і недорозвиненістю деяких систем органів (наприклад, статевої). Постембріональний розвиток в цьому випадку зводиться в основ­ному до зростання і статевого дозрівання. Такий тип розвитку спостерігається у тварин, яйцеклітини яких містять велику кіль­кість жовтка (риби, плазуючі, птахи), або при внутрішньоутробному розвитку (ссавці).

При непрямому розвитку з яєчних оболонок виходить личин­ка, морфологічно і фізіологічно відмінна від дорослої тварини. У неї є спеціалізовані личинкові органи і відсутні деякі органи до­рослої особи. Личинка харчується, росте, личинкові органи руй­нуються і формуються органи дорослої тварини. Біологічне зна­чення такого способу розвитку полягає в тому, що організм на стадії личинки росте і розвивається не за рахунок запасних пожи­вних речовин яйцеклітини, а завдяки самостійному живленню. Отже, такий тип розвитку характерний для організмів, яйцеклі­тини яких містять малу кількість жовтка (більшість членистоно­гих, земноводні тощо).

Часто личинки і дорослі особини пристосовані до життя в різ­них умовах середовища, наприклад личинки комарів і бабок – у воді, а дорослі – на суші. В одних випадках при непрямому роз­витку з яйця виходить личинка, яка після відповідних перетво­рень перетворюється на дорослу особу. Цей тип розвитку назива­ється розвитком з неповним перетворенням (метаморфозом) і ха­рактерний, наприклад, для жаб. В інших випадках в процесі роз­витку з яйця виходить личинка, яка перетворюється на лялечку. Лялечка нерухома, самостійно не харчується, а під її покривом відбувається перебудова всіх органів і тканин, що закінчується виходом дорослої особини. Це тип розвитку з повним перетворен­ням (метаморфозом) і спостерігається, наприклад, у мух, бджіл, метеликів.

У процесі постембріонального розвитку поступово наступає статеве дозрівання і розмноження особин, а потім старіння і смерть. Старіння характеризується морфологічними і багатьма фізіологічними змінами, що приводять до зниження обмінних процесів і стійкості організму до дій зовнішнього середовища. Смерть завершує індивідуальний розвиток.

Значну дію на індивідуальний розвиток мають чинники зов­нішнього середовища, які можна підрозділити на необхідні для нормального розвитку і шкідливі.

ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ   РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Рис. 151. Метаморфоз у метелика агрусового п’ядуна: 1 – доросла форма; 2 – гусениця; 3 – лялечка.

До необхідних чинників відноситься перш за все повноцінна їжа, що містить потрібні для життя білки, жири, вуглеводи, віта­міни, мінеральні солі, воду. Відсутність або недолік цих речовин в продуктах харчування може призводити до порушень зростання і розвитку. Важливо також, щоб організм розвивався при оптима­льній температурі та вологості, в незабрудненому радіоактивними речовинами та шкідливими відходами виробництва середовищі.

Шкідливу дію на розвиток організму людини має алкоголь і нікотин, особливо в період ембріонального розвитку, дитинства та юнацтва. Алкоголь сприяє дегідратації клітин і загальному обезво­дненню організму, а у високих концентраціях викликає денатура­цію білкових молекул. Він вражає клітини печінки, викликаючи їх жирове переродження, має токсичну дію на нервові клітини, по­рушує секреторну й моторну функції шлунку та кишечнику, ви­кликає запальні процеси в підшлунковій залозі та нирках, сприяє враженню кровоносних судин серця та мозку, що приводить до по­рушення нормальної їх роботи. Тривале надходження в організм нікотину викликає поразку в першу чергу легень і дихальних шля­хів, розвиток хронічних запальних процесів, наприклад, бронхів, які запалюються і спазмуються, утрудняючи дихання і газообмін. Нікотин сприяє поразці більшості судин, у тому числі й серця. При тривалому курінні часто розвиваються злоякісні пухлини повітряноносних шляхів і легенів, оскільки дим сигарет містить канцеро­гени, які викликають переродження клітин. Споживання алкого­лю і куріння повинне бути абсолютно виключено в дитячому та юнацькому віці, під час вагітності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ – РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ - Довідник з біології