ПОТІК МІГРАЦІЙНИЙ

Екологія – охорона природи

ПОТІК МІГРАЦІЙНИЙ – 1) спрямоване переміщення мігруючих тварин одного або різних видів (міграція) вздовж спрямовуючих ліній (узбережжя, річкові долини, ланцюг водойм тощо); 2) кількість людей, які переміщуються з одного регіону (країни) в ін.; 3) кількість генотипів, що входять (або виходять) до даної ген. групи (популяції, виду) за одиницю часу; виражається в кількості апелів, які заново з’явилися з ін. популяцій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОТІК МІГРАЦІЙНИЙ - Довідник з екології