ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ЕКОЛОГІЧНІ

Екологія – охорона природи

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ЕКОЛОГІЧНІ – 1) див. Потреби людини. Оскільки життєвий добробут людини залежить від задоволення всіх її головних потреб, то ці два терміни означають одне й те саме поняття; 2) потреби людини, що випливають з необхідності зв’язку людей з природою в широкому розумінні слова – від потреби в прир. ресурсах до естетичних контактів з нею. В останньому випадку з поняття “П. л. е.” штучно, з метод, позицій, виключаються соц.-екон. сторони людських потреб, соц. середовище життя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ ЕКОЛОГІЧНІ - Довідник з екології