Потужність підприємства виробнича

Потужність підприємства виробнича – максимально можливий випуск продукції (за зміну, добу, декаду, місяць, рік) потрібної номенклатури та асортименту згідно з режимом використання виробничого устаткування, площ виробничих приміщень, застосування передової техніки і технології. Водночас П. п. в. в окремих галузях можна визначати за обсягом раціонального видобування і переробки необхідної сировини, економії паливно-енергетичних ресурсів. Основними факторами, які впливають на П. п. в., є кількість потокових ліній і технологічні норми їх продуктивності за одиницю часу, використання передового досвіду тих чи інших галузей, максимально можливий фонд часу роботи найважливішого устаткування у звітному періоді, асортимент продукції та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Потужність підприємства виробнича - Економічний словник