Повітряпроникливість – Фізичні властивості тканин

Матеріалознавство швейного виробництва

СКЛАД, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

Фізичні властивості тканин

Повітряпроникливість

Повітряпроникливість – це здібність текстильних матеріалів пропускати повітря. Оцінюється властивість коефіцієнтом повітряпроникливості Вр (дм3/м2-с), який показує, яка кількість повітря V (дм3) проходить крізь зразок матеріалу певної площі S (м2) за одиницю часу г (с) при певній різниці тиску повітря по обидві сторони матеріалу. Розраховується коефіцієнт повітряпроникливості

за формулою:

Вимоги з повітряпроникливості тканин визначаються їх призначенням. Високу повітряпроникливість повинні мати тканини для білизни, сорочок, літніх суконь; тканини для верхнього одягу – навпаки повинні мати низьку повітряпроникливість, тобто бути вітростійкими.

Повітряпроникливість тканин зумовлюється такими факторами, як:

– товщина та щільність тканини;

– вид її оздоблення.

Повітряпроникливість залежить від наявності пop в тканині. Пористість зростає при зменшенні щільності та товщини тканини, при відсутності плівки апрету на поверхні, яка закриває пори.

Повітряпроникливість

зменшується також при зволоженні тканини, при збільшенні вологості повітря. Так, при Wn = 100% повітряпроникливість знижується в 2-3 рази.

При проектуванні одягу необхідно враховувати повітряпроникливість всього пакету виробу в зв’язку з тим, що при збільшенні кількості шарів матеріалів знижується їх загальна повітряпроникливість. Найбільше зниження повітряпроникливості (на 50%) виникає при збільшенні кількості шарів матеріалів до 2-х; подальше збільшення кількості шарів впливає несуттєво.

Повітряпроникливість є також важливішою гігієнічною властивістю, так як впливає на процеси повітряобміну між підодежним шаром та навколишнім середовищем.

Визначають повітряпроникливість матеріалів за допомогою спеціальних приладів, принцип дії яких базується на створенні різного тиску повітря по обидві сторони матеріалу за допомогою вентилятору, завдяки чому повітря починає рухатися і проходить крізь матеріал. Спеціальний лічильник підраховує кількість повітря, яке пройшло крізь зразок матеріалу певної площі за певний час. За даними досліду розраховують коефіцієнт повітряпроникливості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Повітряпроникливість – Фізичні властивості тканин - Матеріалознавство