Повторення граматичного матеріалу. Видо-часові форми дієслова

Мета: повторити граматичний матеріал, правила утворення видо-часових форм дієслова у Present Simple, Past Simple, Present Perfect.

Обладнання: підручник, матеріали до завдань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання

Т. Good morning, pupils. How are you? Who is on duty today?

Ps. Good morning. I’m on duty today…

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Впр. 6, с. 152.

Уведення в іншомовну атмосферу. Бліцопитування

1. Назвіть допоміжні дієслова, які вживаються в теперішньому неозначеному часі.

2. Назвіть допоміжні дієслова, які вживаються в теперішньому тривалому часі.

3. Назвіть допоміжні дієслова, які вживаються в теперішньому доконаному часі.

4. Назвіть допоміжні дієслова, які вживаються в минулому неозначеному часі.

І. Складіть речення з наведених слів.

1. At, street, live, Pobeda, we.

2. Is, May, the, of, eleventh, today.

3. Goes, the, brother, usually, my, to, swimming pool.

4. Do, what, school, you, read, at?

5. Not, home, they, at, were, yesterday.

ІІ. Оберіть речення, у яких немає помилок.

1. А kitten was play with a ball.

2. Did you went to the party last night?

3. I seed a rainbow from the window last week.

4. We were glad to meet him yesterday.

5. Last month Mr. Black sent a letter to his brother.

6. Why you chose this dress?

7. Mary and Kate singed a beautiful song.

8. We tried to explain our idea to the friends.

Виконання вправ на повторення

Впр. 4, с. 152 – розкрити дужки, поставивши дієслова у правильній формі.

Впр. 5, с. 152 – поставити речення в заперечній та питальній формі.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Рефлексія

І. Answer the questions.

1. What did we do at our lesson today?

2. What did you like the most?

ІІ. Finish the sentences about the lesson.

? The topic of the lesson was…

? It was interesting to get to know / to do.

? Now after the lesson I can.

Підбиття підсумків уроку

T. The lesson is over. Thank you for your work and attention! Your marks are… Good-bye.

Домашнє завдання

Впр. 6, с. 155.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Повторення граматичного матеріалу. Видо-часові форми дієслова - Плани-конспекти уроків по англійській мові