ПОВТОРЕННЯ й ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 129. ПОВТОРЕННЯ й ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Мета: провести роботу над помилками, допущеними у самостійній роботі; закріпити вивчений матеріал; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на дві дії, обчислювальні навички; розвивати пам’ять, мислення; прищеплювати інтерес до точних наук.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 149, завдання 1009; 1010)

Завдання 1009

– Прочитайте вирази у порядку спадання відповідей.

Завдання 1010

– Скільки сторінок у книжці?

2. Аналіз самостійної роботи

3. Гра “Віконечка”

ПОВТОРЕННЯ й ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

4. Порівняння виразів

ПОВТОРЕННЯ й ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

5. Хвилинка каліграфії

– Випишіть числа, які діляться на 10.

21; 50; 37; 70; 40; 22; 60; 100; 30; 85; 80; 99; 90.

6. Математичний диктант

– Суму чисел 43 і 15 зменшити на 3.

– Різницю чисел 13 і 5 збільшити у 6 разів.

– Знайти половину числа 6.

– Яке число більше 7 у 3 рази?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми підготуємося до контрольної роботи.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 150-151)

Завдання 1011

Учні усно “ланцюжком” розв’язують приклади.

Завдання 1012

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі складається план розв’язання задачі:

1) Скільки посадили жовтих айстр?

2) Скільки посадили білих айстр?

3) Скільки всього посадили айстр?

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують розв’язання у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії.

Завдання 1013

Учні розв’язують задачу двома способами.

1 спосіб

1) 4 – 9 = 36 (кв.) – у 9 будинках;

2) 4 – 3 = 12 (кв.) – у 3 будинках;

3) 36 + 12 = 48 (кв.) – всього побудували.

2 спосіб

1) 9 + 3 = 12 (буд.) – всього побудували;

2) 4 – 12 = 48 (кв.) – всього побудували.

Відповідь: 48 квартир побудували.

Завдання 1014

Учні коментують, як знаходять шосту частину чисел 18; 42; 30; 48; 54 і десяту частину чисел: 40; 60; 80; 100.

Завдання 1015. Коментоване розв’язування завдання

Учні розглядають дані вимірювання зросту малюків і записують зріст кожного у дециметрах і сантиметрах.

Завдання 1016. Колективне розв’язування завдання

Учні складають вирази за блок-схемами. Один учень працює біля дошки.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею

Коли Маринка розклала 27 тістечок на тарілки, по 9 тістечок на кожну, то в неї залишилося ще 2 порожні тарілки. Скільки тарілок було у Маринки?

2. Обчислення значень виразів

ПОВТОРЕННЯ й ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

3. Геометричний матеріал

Накресліть два відрізки: перший завдовжки 9 см, а довжина другого становить третю частину довжини першого.

4. Офтальмологічна пауза

5. Розв’язування логічних задач

1) Завдання 3 (с. 152).

Батькові 39 років, а синові 14. Скільки років дочці, якщо через 16 років синові та дочці разом буде стільки ж років, скільки батькові? (14 + 16 = 30; 39 – 30 = 9)

2) Завдання 4 (с. 152).

– Розгляньте діаграму. Визначте висоту кожного дерева. Порівняйте висоту найвищого і найнижчого дерев. (Береза – 25 м, клен – 30 м, дуб – 50 м, верба – 20 м, тополя – 40 м; найнижча – верба, найвищий – дуб; 50 – 20 = 30 м)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 150-151, завдання 1017; 1018.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОВТОРЕННЯ й ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО - Плани-конспекти уроків по математиці