ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 5. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: закріпити навички табличного множення і ділення на 5; формувати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач, знаходження значень виразів; вдосконалювати вміння творчо працювати над умовою задачі; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра “Допоможіть Незнайкові”

– Відшукайте числа і поставте потрібні знаки арифметичних дій: “:”

або “-“.

ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 5. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

3. Математичний диктант

– Перший множник – 2, другий – 9. Знайдіть добуток.

– Добуток чисел 3 і 6 збільшити на 27.

– Добуток чисел 2 і 9 зменшити на 11.

– Число 50 зменшити на добуток чисел 2 і 4.

– Число 3 помножити на суму чисел 1 і 8.

– Число 4 помножити на різницю чисел 81 і 72.

– Знайдіть суму різниці та добутку чисел 4 і 2.

Відповіді: 18; 45; 7; 42; 27; 36; 10.

4. Фронтальне опитування

Розв’язування простих задач, складання обернених до них

– За 3 дні майстер виготовив 15 ваз. Скільки ваз виготовляв майстер за 1 день?

15 : 3 = 5 (в.)

Складіть обернені задачі. Запишіть їх розв’язання.

3 – 5 = 15 (в.); 15 : 5 = 3 (дні)

– У трьох дівчат 18 олівців, порівну в кожної. Скільки олівців у кожної дівчинки?

18 : 3 = 6 (ол.)

– Складіть обернені задачі. Запишіть їх розв’язання.

6 – 3 = 18 (ол.); 18 : 6 = 3 (д.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми закріпимо знання таблиці множення числа 5 і ділення на 5; навчимося застосовувати знання таблиць на практиці; будемо складати і розв’язувати задачі.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота за таблицями множення і ділення чисел на 5 (с. 24, завдання 148)

– Поясніть, як склали таблицю множення числа 5 і таблицю ділення числа 5.

– Розкажіть таблиці з пам’яті.

– Перевірте правильність рівності 5 – 7 = 35.

2. Тренувальна вправа

– Розв’яжіть приклади з коментуванням, користуючись таблицями (с. 24).

3. Робота над задачею (с. 24, завдання 149)

Аналіз задачі, складання короткої умови.

ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 5. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

– Чи можемо відразу дати відповідь на головне питання задачі? Чому?

– Що для цього треба дізнатися? Якою дією?

– Запишіть розв’язання задачі.

Сильніші учні складають вираз (25 + 5) : 5 = 6 (кг).

Усі решта розв’язують по діях (слабшим учням роздають картки – підказки).

Розв’язання

1) [ ] + [ ] = [ ]

2) [ ] : [ ] = [ ]

Відповідь: 6 кг моркви витратили.

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею (с. 24, завдання 150)

ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 5. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Аналіз задачі за короткою умовою. Самостійне розв’язування задачі.

Розв’язання

1) 4 – 5 = 20 (грн) – коштує книжка

2) 20 + 4 = 24 (грн)

Відповідь: 24 гривні вартість зошита і книжки разом.

2. Знаходження частини числа (с. 25, завдання 152)

– Знайдіть чверть числа 24; п’яту частину числа 40.

– Якою дією знаходимо частину від числа?

3. Складання і розв’язування задачі за малюнком (с. 25, завдання 151)

1) 16 – 4 = 12 (л) – у відрі.

2) 29 – 15 = 14 – різниця чисел 29 і 15.

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 25, завдання 153)

– Складіть вираз до завдання. Перевірте розв’язання на практиці.

(13 – 3) : 2 = 5 (см)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Які таблиці множення, ділення повторили на уроці?

– Пригадайте таблицю множення на 5.

– Як не обчислюючи визначити, чи належать відповіді до пригаданої таблиці? (Відповідь має закінчуватися на 0 або на 5.)

– Які з чисел не будуть відповідями таблиці множення на 5?

10; 15; 23; 45; 25; 37; 40; 46; 30; 21; 20.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 25, завдання 154; 155.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 5. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ - Плани-конспекти уроків по математиці