Повторення вивченого. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення

Тема. Повторення вивченого. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення (№№ 1 – 10).

Мета. Ознайомити учнів із підручником математики для 4 класу; повторити нумерацію трицифрових чисел, зв’язок додавання і множення, таблицю множення; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці; виховувати наполегливість у навчанні.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця множення; математична скринька із завданнями.

Зміст уроку

I. Організація класу. Вступне слово вчителя.

Вчитель коротко розповідає

про зміст уроків математики в 4 класі; знайомить учнів із новим підручником, його структурою, умовними позначеннями.

II. Повторення нумерації трицифрових чисел.

1. Усні вправи.

А) На дошці таблиця.

Повторення вивченого. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення

– Розгляньте зображення пучків паличок і окремих паличок.

– Що зображує один великий пучок паличок (менший пучок паличок)?

– Назвіть числа, зображені в кожному рядку. (236; 420; 503)

Б) – Прочитайте числа у стовпчиках. Назвіть цифру, спільну для чисел кожного стовпчика, і поясніть, що вона означає в тому чи іншому випадку.

137

698

379

702

960

900

275

506

629

В)

– Назвіть число, в якому;

2 сот. 3 дес. 7 од.

7 сот. 3 дес. 2 од.

1 сот. 1 од.

7 сот. 5 дес.

4 сот. 8 од.

8 сот. 1 дес.

2. Виконання завдання № 1

– Назвіть число, зображене на малюнку. (422)

– Назвіть число, наступне до даного (попереднє до даного).

3. Виконання завдання № 2.

Читання чисел супроводжується аналізом порозрядного складу чисел (скільки сотень, скільки десятків, скільки одиниць).

4. Практична робота (за вправою № 3).

Учні будують нумераційну таблицю і виконують відповідні завдання.

– Прочитайте записані числа в порядку зростання.

III. Розвиток математичних знань.

1. Повторення табличного множення і ділення.

А) Учні складають і записують таблицю множення чисел 6 і 7. Завдання виконують “ланцюжком”.

Б) Виконання завдання № 4 (в парах).

В) Самостійне виконання завдання № 6 (із взаємоперевіркою).

Фізкультхвилинка.

2. Розв’язування задач.

А) Робота над задачею № 5.

Учні складають задачу за даними таблиці. (Наприклад: у їдальні за 7 днів витратили 42 кг моркви. Скільки кілограмів моркви витратили за 5 днів, якщо щоденна витрата була однакова?)

Після колективного аналізу задачі учні записують її розв’язання на дошці та в зошитах.

(42 : 7 – 5 = 30 (кг).)

– Складіть обернену задачу до даної.

Б) Складання і розв’язування задач за малюнками (№ 7).

Учням із початковим рівнем знань учитель надає допомогу, решта – працюють самостійно.

В) Колективне розв’язування задачі № 8. Учитель пропонує скласти план розв’язування задачі і записати розв’язання.

Учні з високим рівнем знань складають вираз для розв’язування задачі та обчислюють його значення, якщо а = 14.

(56 : (а : 2) = 56 : (14 : 2) = 8 (год).)

3. Гра “Математична скринька”.

Клас ділиться на три команди. Учасники гри по черзі підходять до скриньки, виймають картку із завданням і розв’язують його. Учні-“контролери” перевіряють виконання завдань і видають фішки. Команда, яка набрала більше фішок, виграє.

4. Цікаві вправи.

– Вираз 5 – 10 + 3 запишіть двоцифровим числом. Яке число отримаємо, якщо цифри знайденого двоцифрового числа запишемо в зворотному порядку? (35)

– Знайдіть трицифрове число, у якому кожне наступне число на 1 більше від попереднього. Скільки може бути різних відповідей? (Усього є 7 чисел: 123; 2344 345; 456; 567; 678; 789.)

– Скільки всього різних трицифрових чисел? (Оскільки найбільше трицифрове число 999, а найбільше двоцифрове – 99, то всього трицифрових чисел 900.)

– До даного двоцифрового числа ліворуч приписали цифру 5. На скільки при цьому збільшилося число?

– У числі 325 закреслили цифру 2. На скільки зменшилося при цьому число?

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

№№ 9, 10 (с. 4); повторити таблицю множення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Повторення вивченого. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення - Плани-конспекти уроків по математиці