ПОЯС ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ПОЯС ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ – найбільша таксономічна одиниця районування, що складається з ряду геогр. зон, близьких за тепловим балансом. Розрізняють: арктичний, антарктичний, субарктичний, субантарктичний, пн. і пд. помірні, пн. і пд. субтропічні, пн. і пд. тропічні, пн. і пд. субекваторіальний та екваторіальний П. ф.-г. У прир.-істор. та екол. розумінні прир. пояс, або П. ф.-г., є великою екосистемою четвертого рівня ієрархії екосистем, що склалась еволюційно.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЯС ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ - Довідник з екології