Поясніть причини виникнення неолібералізму

Історія економічних вчень

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Поясніть причини виникнення неолібералізму

Формування і розвиток кейнсіанства в 30-х роках суттєво підірвали устої неокласичного напряму в економічній теорії. Після Другої світової війни позиції економічного лібералізму ще більше послабились. На тлі загального захоплення кейнсіанськими ідеями ліберальні економічні теорії продовжувала лише невелика група економістів – неокласиків, які сприймали розширення економічних функцій держави під впливом кейнсіанських рекомендацій як аномалію,

відхилення від нормального розвитку.

Однак після кризи кейнсіанського регулювання в 60- 70-х роках розпочався справжній ренесанс економічного лібералізму в нових формах. Тепер його прихильники змушені визнати необхідність певного регулюючого впливу держави на економіку, хоча й не вважають його вирішальним чинником стабільного економічного розвитку. Вони продовжують обстоювати здатність конкурентного ринкового механізму в довготривалому періоді відновлювати втрачену економічну рівновагу.

Сучасна ліберальна економічна концепція представлена передусім неолібералізмом і сучасним монетаризмом,

не втратила свого значення й ортодоксальна неокласична теорія, у 80-90-х роках з’явилась так звана нова класична теорія. Водночас було зроблено спробу поєднати два основні напрями сучасної економічної теорії – кейнсіанство і неокласичну теорію – в єдиній течії “неокласичного синтезу”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поясніть причини виникнення неолібералізму - Економічні учення