Поясніть сутність концепції “техноструктури та індустріальної системи” Дж. Гелбрейта

Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Поясніть сутність концепції “техноструктури та індустріальної системи” Дж. Гелбрейта

Термін “техноструктура” запропоновано Джоном Гелбрейтом. Це – менеджери, фахівці, учені, технологи, конструктори, які фактично забезпечують функціонування великих корпорацій. Справжня економічна влада належить їм, а не власникам, не акціонерам. Реальну силу у великих фірмах становить група висококваліфікованих, таких, що володіють необхідною інформацією і знаннями, менеджерів – технологів.

Зі

зростанням розмірів корпорацій і посиленням влади інфраструктури модифікується мета економічної діяльності. Сукупна мета техноструктури вступає у суперечність із суспільними цілями. Господарями на ринках стають технократи. Монополістичний ринок має мало спільного з вільною конкуренцією. Звідси – необхідність контролю з боку держави, активне втручання органів управління в економічне життя.

У праці Гелбрейта “Нове індустріальне суспільство” з різних боків аналізуються зміни, що відбуваються в суспільстві. На перший план висуваються проблеми економічної влади, управління економікою, еволюції соціально-економічних систем.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поясніть сутність концепції “техноструктури та індустріальної системи” Дж. Гелбрейта - Економічні учення