Поясніть тезу Й. Шумпетера “Підприємницька функція нерозривно пов’язана з нововведеннями”

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

Поясніть тезу Й. Шумпетера “Підприємницька функція нерозривно пов’язана з нововведеннями”

Ця теза повторюється неодноразово. Підприємець має поєднувати, комбінувати фактори виробництва; він шукає нові форми організації, удосконалення в комерційних комбінаціях. Мотиви його діяльності – саморозвиток особистості, досягнення успіху, подолання труднощів. Підприємництво не є професією, відповідні якості й навички можуть бути втрачені, перейти до інших людей.

Спочатку

один або невелика кількість підприємців використовують нові форми і шляхи отримання прибутку. їх приклад наслідують інші. Прибуток – це винагорода за нововведення. Нові комбінації дають можливість знижувати виробничі витрати. Прибуток отримує той, хто раніше за інших використовує нововведення (нові комбінації продуктивних сил).

Прибуток так само, як кредит і відсоткова ставка, належить до категорій, що виникають і зникають. Коли нововведення поширюється, то виробничі витрати вирівнюються, і прибуток є спонукальним мотивом до пошуку і втілення нових комбінацій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поясніть тезу Й. Шумпетера “Підприємницька функція нерозривно пов’язана з нововведеннями” - Економічні учення