Поєднання однорідних членів речення сполучниками

Тема. Поєднання однорідних членів речення сполучниками. (Вправи 80- 84).

Мета. Вдосконалювати знання про структуру речення; формувати поняття про сполучниковий зв’язок між однорідними членами.

Розвивати вміння інтонаційно правильно читати речення з однорідними членами та ставити розділові знаки при письмі.

Виховувати повагу до народних традицій.

Обладнання: таблиця “Однорідні члени речення”, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою.

Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання

А) На дошці вчитель креслить 4 схеми речень.

Поєднання однорідних членів речення сполучниками

Учні вибирають ту, яка підходить до їхнього речення, або додають свою, б) Учні повідомляють, що вони дізналися про вінок.

У Давній Греції вінками, сплетеними з гілок лавра, нагороджували переможців музичних та спортивних змагань.

У Давньому Римі воїнів-переможців нагороджували дубовими вінками. У різних народів також вінки з зелені та колосся використовували для здійснення різних обрядів.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа

до уроку.

“По хрещатий барвінок…” (З народного).

– Сьогодні вінок розкриє нам нові таємниці.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 81).

– Із поданих складів утворіть слова і дізнайтесь, у якому обряді наші пращури використовували вінок. (Обряд весілля.)

– Подивіться, які з’єднання потрібно використати, щоб записати ці слова. Запишіть, дотримуючись названих правил.

– Які із цих слів спільнокореневі?

– Визначте у них корінь.

3. Повторення знань про однорідні члени речення.

– Для весільного обряду виплітали особливий вінок. Прочитайте уривок із весільної пісні (вправа 80).

– З яких квітів виплітали весільний вінок? (З барвінку.)

– Якого настрою надають пісні виділені слова? (Урочистого, яскравого.)

– До якої частини мови вони належать? (Це дієслова.)

– Визначте їх час і число. (Теперішній час, однина.)

– Прочитайте речення із вправи 81.3 (вчитель може винести його на дошку.)

– Поясніть у ньому вживання розділових знаків. (Кома між однорідними другорядними членами речення.)

– Які ще орфограми зустрічаються у цьому реченні? (Апостроф і подвоєння приголосного.)

– Запишіть речення в зошит.

– Прочитайте про народний звичай плетіння весільних вінків, описаний етнографом Олексою Воропаєм (вправа 82, с. 41-42).

– До кого виявляється особлива повага?

– Запишіть перше речення з коментуванням. (Коми при звертанні та при однорідних членах речення.)

4. Поєднання однорідних членів речення сполучниками.

– Прочитайте слова: І (й), та, або, чи, але, однак.

– Це сполучники. Вставте по черзі кожен із цих сполучників між однорідними членами речення, що ви записали.

– Які з цих сполучників у це речення не підходять? (Але, однак.)

– Отже, однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою сполучників. Тоді між ними не буде коми. (“В долину, дівчата, в долину по червону калину та по хрещатий барвінок…”.)

– А якщо сполучник буде повторюватись поряд із кожним з однорідних членів речення, то коми з’являться знову. (“В долину, дівчата, в долину і по червону калину, і по хрещатий барвінок…”.)

– А от перед сполучниками а, але кома ставиться завжди.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Спостереження за однорідними членами речення із сполучниками та без них.

– Вінки використовували не лише у весільному обряді, а й удень літнього свята Івана Купала. Прочитайте, як про це пише Олекса Воропай (вправа 83).

– Виконайте завдання за варіантами.

I в.: у першому абзаці знайти і записати речення з однорідними членами, поєднаними сполучниками.

II в.: у другому абзаці знайти і записати речення з однорідними членами, поєднаними сполучником.

– З якими словами зв’язані однорідні члени?

– На які питання відповідають?

– Чи поставили ви кому між тими однорідними членами, які поєднані сполучниками?

– Які сполучники використані у тексті з однорідними членами речення? (й, або, і.)

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Що ви дізналися про однорідні члени речення? (Вони можуть поєднуватися за допомогою сполучників – правило на с. 42.)

– Які розділові знаки треба ставити між однорідними членами, поєднаними сполучниками? (Не ставлять, якщо сполучники не повторюються).

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 84 (списати текст і дібрати до нього заголовок, пояснити вживання коми).

2. Для тих, хто хоче знати більше: в останньому реченні сполучники чи та й замінити іншими, схожими за значенням.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поєднання однорідних членів речення сполучниками - Плани-конспекти уроків по українській мові