Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. (Вправи 66-69)

Тема. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. (Вправи 66-69).

Мета. Формувати поняття про сполучниковий зв’язок між однорідними членами речення; виробляти вміння інтонаційно правильно читати речення з однорідними членами, ставити розділові знаки на письмі, самостійно складати речення.

Обладнання: мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

– Прочитайте речення, назвіть у ньому однорідні члени речення. Уточніть, чи це однорідні підмети, однорідні присудки

чи однорідні другорядні члени речення.

– Які розділові знаки поставимо в реченнях з однорідними членами? Доведіть правильність свого твердження.

III. Каліграфічна хвилинка творчого характеру.

– Пригадайте і запишіть найкоротші слова, які трапляються у мовленні (усному, писемному).

І у в а з за але й під па та

– Складіть речень спочатку зі словами, підкресленими однією лінією, потім зі словами, підкресленими двома лініями.

– Знайдіть у реченнях однорідні члени і зверніть увагу, як вони зв’язані між собою.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Сьогодні ми продовжуємо працювати

з реченнями, у яких є однорідні члени речення. А цікаві вони тим, що однорідні члени речення поєднуються за допомогою сполучників.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Рубрика “Слово про слово”.

Жемчу? жились – виблискували як перли.

2. Дослідницька робота (за матеріалами вправи 66).

А) Читання речень й спостереження, як з’єднані в них однорідні члени речення.

Б) Вивчення правил (с. 36) з наведенням власних прикладів.

В) Уточнення знань про частину мови “Сполучник”.

В нашій українській мові

Є слова цілком службові.

Одні гарно зв’язують слова,

Щоби мова милозвучною була,

При іменниках живуть,

ПРИЙМЕННИКАМИ їх і звуть.

Інші з’єднують і спонукають –

Таку службу вони мають.

Це – СПОЛУЧНИКИ малі:

А, АЛЕ, БО, ЧИ, ТА, І.

Є їх в мові ще чимало,

Бо і справ у них немало.

3. Списування із завданням (за матеріалами вправи 67).

А) Читання тексту і з’ясування невідомих слів.

Б) Конкурс на кращий заголовок до тексту.

В) Списування (завдання 2).

Фізкультхвилинка.

Гра “Будь уважним” (на розслаблення м’язів шиї та очей).

Школярів заспокоїти, посадити правильно, запропонувати покласти руки на парту, заплющити очі і під повільний рахунок зробити кілька обертів головою:

На “раз” – підборіддя торкається грудей; на “два” – голова нахиляється праворуч; на “три” потилиця повисла над спиною;

На “чотири” – голова нахиляється ліворуч. (Вправа виконується 3-4 рази.)

Розплющити очі, подивитися на парту і сусіда, за командою вчителя погляд перевести на стіну, потім у вікно, знайти за вікном предмет, розташований якомога далі. Учні можуть відповісти на запитання: “Який предмет ви побачили?”.

4. Творча вправа (за матеріалами вправи 68).

Утворені речення:

1) У нічному небі яскраво світять зорі та місяць.

2) Я дуже люблю Україну, рідний край і свою родину.

– Друге речення опрацюйте за алгоритмом (додаток 4).

5. Робота над інтонуванням речень з однорідними членами.

А) Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу з інтонуванням речень з однорідними членами (підручник, с. 36).

Б) Пояснювальний диктант (речення з однорідними членами).

Наступний день був сонячний і сприятливий для польотів. Кошенята урочисто поклялися поводитися чемно в небі й не ображати птахів.

Кіт Васько вийшов на стежину, розігнався й несподівано для всіх злетів. Він пролетів над низькими яличками і з тріскотом упав у малинник. Повернувся на галяву подряпаний, але дуже задоволений.

За А. Курковим. “Школа котоповітроплавання” Відшукайте у тексті сполучники і підкресліть їх, повправляйтесь в інтонуванні цих речень.

– Третє речення розберіть за алгоритмом (додаток 4).

6. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

7. Творче завдання.

– Складіть і запишіть речення за моделлю, записаною на дошці (екрані, картці), підкресліть в них граматичну основу речення.

І варіант

Хто?, хто?, хто?, хто?, що роблять?, де?

II варіант

Хто?, що роблять?, що роблять?, що роблять?, де?

VI. Підсумок уроку.

– Яка інтонація в реченнях з однорідними членами?

– Якими сполучниками найчастіше з’єднуються однорідні члени в реченні? (І/й, а, але.)

– Перед якими сполучниками завжди ставиться кома? (Перед а, але.)

– Чи ставиться кома перед сполучником і, якщо він з’єднує два однорідні члени?

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

Вправа 69, с. 37.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. (Вправи 66-69) - Плани-конспекти уроків по українській мові