Позабалансовий облік списаних активів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ XII.

ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК

12.5. Позабалансовий облік списаних активів

У процесі діяльності підприємство може списувати безнадійну дебіторську заборгованість, невідшкодовані винуватцями нестачі та втрати від псування цінностей. При цьому, протягом строку позовної давності (три роки), підприємство повинне приймати міри щодо відшкодування таких сум, але, як правило, повної впевненості у їх поверненні воно не має. Для обліку таких сум і призначений рахунок 07 “Списані

активи”.

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 суми здійснюється одночасно зі списанням суми нестач і втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості на витрати підприємства.

Рахунок 07 “Списані активи” має такі субрахунки:

– 071 “Списана дебіторська заборгованість”;

– 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”.

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 “Списана дебіторська заборгованість” протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення

у випадках зміни майнового становища боржника.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунку 071 “Списана дебіторська заборгованість” після надходження суми в порядку відшкодування з одночасними записами за дебетом рахунків 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках” чи інших рахунків обліку активів і кредитом субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” або у зв’язку з закінченням строку обліку такої заборгованості.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на субрахунку 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей” відображається після вирішення питання про винуватців з одночасними записами за дебетом субрахунку 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” і кредитом субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” в сумі, що належить до відшкодування винуватцями.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 “Списані активи” ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Позабалансовий облік списаних активів - Бухгалтерський облік