Позичковий капітал

Позичковий капітал – грошовий капітал, власник якого (кредитор) надає його іншім особам на певний термін у користування за заздалегідь обумовлену плату у вигляді процента. П. к. є відокремленою формою промислового капіталу, він формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в процесі обороту продуктивного та торгового капіталу, із трудових заощаджень населення та інших джерел. Коли функціонуючий капіталіст віддає тимчасово вивільнені кошти позичковому капіталісту, відбувається відокремлення капіталу – функції від капіталу – власності. Посередниками між ними стають банки, які накопичують значні грошові капітали і надають їх у кредит державі, підприємцям, фермерам тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Позичковий капітал - Економічний словник