Позитивні й негативні зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні

УРОК 58

Позитивні й негативні зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні

Мета уроку: ознайомити учнів з економічним змістом позитивних та негативних зовнішніх ефектів; визначити роль уряду в їх регулюванні; розкрити засоби усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів; навчити учнів визначати позитивні й негативні ефекти у виробництві та споживанні.

Основні поняття: позитивні й негативні зовнішні ефекти; виробництво продукції; споживання продукції.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний

момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Які причини виникнення зовнішніх ефектів?

2. Який вплив можуть мати зовнішні ефекти на виробничу діяльність або споживання третіх осіб?

3. Яку роль відіграє уряд країни в регулюванні зовнішніх ефектів?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На конкурентних ринках можуть виникати обставини, що ведуть до відхилення обсягів виробництва від рівноважних та ефективних. Унаслідок їх існування ринковий механізм нездатний подолати перешкоди на шляху до ефективного виробництва без зовнішнього втручання

держави, і в цих випадках ідеться про неспроможність ринку. Неспроможність ринку пов’язана з наявністю позитивних і негативних зовнішніх ефектів (екстерналій) та існуванням суспільних благ.

V. Вивчення нового матеріалу

Ідеальний ринок, тобто цілком конкурентний, характеризується тим, що кожен із його учасників має свої витрати, а також отримує винагороду за досягнення ефективності. Невиконання умов моделі досконалої конкуренції призводить до існування так званих зовнішніх ефектів. У сучасній економічній теорії концепція зовнішніх ефектів (екстерналій) була розроблена англійським економістом А. Пігу. Розглянемо кілька видів зовнішніх ефектів та заходи, що можуть бути використані для досягнення ефективності.

Зовнішні ефекти наявні в тих випадках, коли на економічний стан суб’єктів здійснюється позитивний або негативний вплив у результаті дій інших економічних суб’єктів (без сплати за позитивний вплив або відшкодування збитків). Унаслідок такого впливу власні витрати та вигоди (які відбиваються у витратах і доходах відповідних виробників і споживачів) відрізняються від суспільних витрат і вигод (тих, що виникають у суспільстві загалом).

Зовнішні ефекти – це не відбиті в ринкових цінах товарів і послуг вигоди або витрати деяких третіх осіб, які не беруть участі в ринковій операції. Ці вигоди або витрати є “зовнішніми” відносно ринкових цін (оскільки вони не враховуються під час формування цін), за якими здійснюються операції, тобто купівля-продаж товарів і послуг на ринку.

Зовнішні ефекти можуть бути негативними, якщо яка-небудь виробнича або споживча діяльність призводить до виникнення витрат у осіб, які не мають безпосереднього відношення до цієї діяльності. Зовнішні ефекти можуть бути позитивними, якщо яка-небудь виробнича або споживча діяльність приводить до виникнення певних вигод (користі) у осіб, які не мають безпосереднього відношення до цієї діяльності.

Позитивні зовнішні ефекти – це вигода деяких третіх осіб, не відбита в ціні, за якою здійснюється ринкова операція. Наприклад, ви посадили біля свого будинку чудовий садок і найняли садівника, щоб він утримував його в належному стані. Зрозуміло, ви оплачуєте садівнику його працю. Інакше кажучи, послуга, яку надає вам садівник, має свою ринкову ціну. Проте своїм чарівним садком насолоджуєтесь не лише ви один. Ним щодня милуються всі ваші сусіди. Безумовно, їм набагато приємніше вдихати аромат троянд, ніж запах сміттєвого звалища, яке могло б бути на місці вашого саду.

Отже, крім приватної вигоди, що її отримує особа, яка оплачує утримання саду, існує ще й зовнішня вигода сусідів, тобто третіх осіб щодо ринкової операції між садівником і особою, яка найняла його на роботу. Причому, сусіди одержують вигоду (задоволення від споглядання садових троянд) абсолютно безкоштовно.

Зовнішні ефекти можуть виникати в результаті виробництва або споживання певної продукції та чинити позитивний або негативний вплив на виробничу діяльність чи споживання третіх осіб.

Також можливі ситуації одночасного зовнішнього впливу на виробників і споживачів. Наприклад, скидання підприємством промислових стоків як побічний наслідок його діяльності призводить до негативних зовнішніх ефектів у споживчій (у вигляді завдання шкоди здоров’ю) і у виробничій (потреба в очисних спорудах для виробничих процесів інших підприємств) сферах. Негативні зовнішні ефекти є фактично додатковими суспільними витратами виробництва або споживання певного товару, які не входять до витрат підприємства, а перекладаються на третіх осіб.

У розпорядженні економічної політики є різні засоби усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів, використання яких сприяє тому, щоб обсяги виробництва благ з екстерналіями наближалися до ефективних, а саме:

¦ установлення прав власності на ресурси й можливість вільного обміну цими правами;

¦ колективне або державне надання благ, яким властиві зовнішні ефекти;

¦ заборона або встановлення обмежень на викид речовин, які забруднюють довкілля (адміністративне регулювання)’,

¦ запровадження коригувальних податків і субсидій.

Мета використання всіх цих інструментів (за винятком державного надання таких благ) полягає у включенні додаткових суспільних витрат або додаткової суспільної вигоди від благ із зовнішніми ефектами до приватних (внутрішніх) витрат або, відповідно, до приватних (внутрішніх) вигод економічних суб’єктів. У цьому випадку кажуть про інтерналізацію зовнішніх ефектів.

Наявність зовнішніх ефектів означає, що принцип “виключення” поширюється не на всі елементи витрат і вигод учасників економічних процесів, а отже, визначається чинними правами власності. Позитивні зовнішні ефекти зумовлені відсутністю прав власності, які дозволяли б виробнику блага з позитивним зовнішнім ефектом перешкодити безкоштовному споживанню цього блага. Доти, поки споживач блага може користуватися ним безкоштовно, він навряд чи добровільно відшкодовуватиме витрати, пов’язані з його виробництвом. Якщо припустити, що виробництво такого блага потрібно фінансувати за рахунок добровільних внесків, то обсяги його, з народногосподарської точки зору, були б надто малими.

У випадку виробництва блага з негативним зовнішнім ефектом винуватець завданої при цьому шкоди (відповідно до чинних прав власності) не несе відповідальності за всі наслідки свого виробництва, а потерпіла особа (через відсутність у неї відповідних прав) не може захистити себе від шкоди. Якби риболовецьке підприємство, доходи якого знижуються через забруднення озера, мало право власності на озеро, то виникненню негативного зовнішнього ефекту можна було б запобігти.

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Проаналізувати кілька прикладів позитивних і негативних ефектів у виробництві та споживанні й заповнити таблицю.

Позитивні й негативні ефекти у виробництві та споживанні

Сфера виникнення зовнішнього ефекту

Вплив

Сфера впливу зовнішнього ефекту

Виробництво

Споживання

Виробництво

Негативний

Позитивний

Споживання

Негативний

Позитивний

Випадок 1. Завод скидає в озеро стічні води, що погіршує умови розведення в ньому риби. Унаслідок цього вилов риби та доходи риболовецької артілі на березі озера зменшуються, збитки рибалок не відшкодовуються.

Випадок 2. В одному з центральних районів міста розташоване ливарне виробництво. Значна частина викидів ливарного виробництва поширюється на суміжні житлові квартали й завдає шкоди здоров’ю його мешканців. Завдана мешканцям міста шкода не компенсується.

Випадок 3. Результати фундаментальних наукових досліджень, згідно з чинним законодавством, не підлягають патентуванню, отже, на ці знання не існує прав власності й вони можуть бути використані будь-яким підприємцем без відшкодування витрат на проведення фундаментальних наукових досліджень.

Випадок 4. Підприємство комунального господарства, яке здійснює озеленення міста й доглядає його парки та сквери, корисне для мешканців цього міста. Туристи, які приїжджають до міста, також можуть безкоштовно користуватися результатами праці підприємства.

Випадок 5. Власники приміських дач зливають побутові відходи (без очищення) у річку, тому нижче за течією підприємці змушені були ліквідувати рибоконсервний завод і його власники не отримали відповідної компенсації.

Випадок 6. Мешканець одного з багатоквартирних будинків вигулює свого собаку на дитячому майданчику. Унаслідок цього дітлахи не можуть гратись у піску.

Випадок 7. Один з мешканців міста має хоббі – розведення квітів під вікнами свого будинку. Це сприяє зростанню доходів бджоляра, вулики якого встановлені неподалік. Бджоляр при цьому не бере участі у витратах аматора-квітникаря.

Випадок 8. Господар однієї з квартир регулярно прибирає сходові майданчики в під’їзді будинку (виключно за власний рахунок та у свій вільний час). Чистим під’їздом користуються всі його мешканці та їхні гості.

Відповідь:

Сфера виникнення зовнішнього ефекту

Вплив

Сфера впливу зовнішнього ефекту

Виробництво

Споживання

Виробництво

Негативний

Випадок 1

Випадок 2

Позитивний

Випадок 3

Випадок 4

Споживання

Негативний

Випадок 5

Випадок 6

Позитивний

Випадок 7

Випадок 8

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Скласти кросворд “Основні економічні суб’єкти”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Позитивні й негативні зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні - Плани-конспекти уроків по хімії