Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 41 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака

Запам’ятаймо!

В українській мові м’якість приголосних на письмі позначають:

1) буквою ь (м’який знак): січень, льодовий;

2) буквами є, ю, я, коли вони стоять після м’якого приголосного: сине, люди, пісня;

3) буквою і: ліс, сірий.

376 1. Прочитайте прислів’я. Запишіть звуковим записом виділені слова.

1. Січень снігом січе, а мороз вогнем пече. 2. Січень без снігу – літо без

хліба. 3. Січень січися, а ти до печі тулися. 4. Січень наступає – мороз людей обіймає (Народна творчість).

2. Які букви вказують на м’якість приголосних у виділених словах?

377 Прочитайте текст. Випишіть із тексту слова, у яких м’якість приголосних позначається буквами і, я, ь.

Січень вважається найхолоднішою порою року. Адже на цей місяць припадає найбільше морозних днів і снігопадів. Саме така погода, за тривалими спостереженнями, віщувала добрий урожай, тому й казали: “Хвали січень сніговий!” Що більше було опадів, то щедріше зволожувалася навесні земля (3 кн. “Український рік у прикметах і прикметниках”

).

378 Відгадайте загадки. Зробіть звуковий запис відгадок. Визначте, за допомогою яких букв у них позначено м’якість приголосних звуків.

1. Шумить, гуде і все горою іде.

2. Хто перший у хату заходить?

379 Виконайте тестове завдання.

Усі підкреслені букви позначають м’який приголосний звук у рядку

Позначення мякості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання мякого знака

Запам’ятаймо!

Правила вживання м’якого знака

Ь пишеться

Ь не пишеться

1. Після м’яких д, т, з, с, ц, л, н:

А) у кінці слова: мідь, гість, зав’язь, вісь, олівець, сіль, олень;

Б) у середині слова перед буквами, що позначають тверді приголосні: дядько, різьба, косьба;

В) перед я, ю, є, що позначають два звуки: мілъярд, портьера, досье;

Г) перед о: дьоготъ, льон.

2. У дієсловах на – ться: вибачаєтъся, умиваєтъся.

3. Після букви л, що позначає м’який приголосний, який стоїть перед іншим м’яким приголосним: їдалъня, пальці, сільський.

4. У буквосполученнях – льк-, – льч-, – льц-, – ньк-, – ньч-, – ньц-:

Лялька – ляльчин – ляльці;

Ненька – неньчин – неньці

1. Після б, п, в, м, ф:

Голуб, насип, любов, вісім, верф.

2. Після букв ж, ч, ш, щ:

Ріж, річ, вишня, хвощ.

3. Після букви р: базар, кобзар, писар.

4. Після букв н, л у буквосполученнях – лк-, – лч-,

-лц-, – нк-, – нч-, – нц-: Наталка – Наталчин – Наталці; хустинка – хустинці

Букви, після яких пишеться м’який знак, легко запам’ятати, якщо скласти з ними таке речення:

Позначення мякості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання мякого знака

380 Перепишіть речення. На місці крапок, де потрібно, вставте м’який знак.

1. Гриц.. завбіл..шки із мізинец.. , але справж..ній колядинец.. . Колядує, як годит..ся: “Коляд-коляд-коляд..ниця!” (Д. Білоус). 2. Прийшла осін.. смутна, прийшла зима л..юта, а сосон..ці байдуже! (Олена Пчілка). 3. Низ..ко, низ..ко я зігнувс.. і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувс.. і подав сірен..ку лапку (О. Олесъ). 4. Цілий міх гостин.. ців нашій господиньці (Є. Гуцало).

Позначення мякості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання мякого знака

381 Спишіть текст. Підкресліть слова з орфограмою “Правопис м’якого знака”. Поясніть правопис.

Колись наші пращури Новий рік зустрічали навесні. Із запровадженням християнства в Київській Русі 988 року новолітування перенесли на вересень. Згодом його почали відзначати в січні. У січні святкують велике християнське свято – Різдво.

382 Виконайте тестове завдання.

М’який знак треба писати в усіх словах рядка

А бул..ба, мал..ви, перстен.. , секретар..

Б першіст.. , стрибунец.. , близ..кий, піднімаєтеся

В вишен..ці, вигул..кнути, крад..кома, у спіл..ці

383 Прочитайте вірш. Випишіть слова, у яких м’якість приголосного передається за допомогою ь, я, ю, і.

Січень

Дідусь Січень сніговий

Випустив пухнастий рій,

Нарядив у диво-шати

Поля, діброви і хати.

Сам насунув білу шалю

З блискітками із кришталю,

Теплу шубу одягнув,

Биті валяночки взув.

Ой, щипає личко, вуха

Зла мачуха-завірюха.

Надулася, наче міх,

Дме, дітей збиває з ніг.

Проте хлопчики й дівчата

Впевнено ведуть санчата.

З гірки лине сміх і крик,

А мороз скрипить: рип-рип…

Б. Козярський

384 Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки. Поясніть правопис м’якого знака.

Позначення мякості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання мякого знака

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака - Українська мова