ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§28. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

Приголосні звуки бувають тверді, м’які та пом’якшені,

Деякі приголосні за твердістю й м’якістю утворюють пари:

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

Не мають пари м’яких такі приголосні:

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

Ці приголосні лише трохи пом’якшуються: [б’ік], [роздор’іж:’а]. Приголосні [г], [г], [к], [х] завжди тверді. Пом’якшуються вони лише перед голосним [і]: [кіт], [гірко].

Приголосний [й] завжди м’який.

386. Прочитайте.

Назвіть слова, звучання яких розрізняється лише твердістю-м’якістю одного з приголосних. Вимовте ці пари приголосних.

ЛІТЕРИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ НА ПИСЬМІ ПЕРЕДАЮТЬ М’ЯКІСТЬ ПРИГОЛОСНИХ

ПРИКЛАДИ

Ь

Українець, …

І

Діти,…

Я

Сяє,…

Ю

Люди,…

Є

Сине,…

1. Про нього кажуть: “Він неба син”, бо птах цей любить небесну синь (А Качан). 2. Коли цвіли в селі бузки, летіли лугом три бузьки (А. Камінчук). 3. Ось дитиночка мала, ми

звемо її “маля” (З журналу).

Чи змінила твердість-м’якість приголосного значення слова? Поясніть.

387. Роздивіться таблицю. Колонку “приклади” усно доповніть поданими після таблиці словами.

Учитель, земля, батько, сяйво, ніч, сюди, зоря, рік, дитя, льон, суть, Січ, колишнє, сьогодні,

388. Передайте подані слова звукописом.

Пісня, українська, листя, сніжинка, сьогодні, радість, гідність.

Укажіть слова, у яких одна літера передає на письмі пом’якшення двох попередніх приголосних.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ - Українська мова