Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 107

Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: удосконалити знання учнів про позначення м’якості приголосних знаком м’якшення; закріпити знання учнів про перенос слів зі знаком м’якшення (ь); поглибити знання учнів про звуко-буквений аналіз слів; збагачувати лексичний запас школярів; розвивати кмітливість та увагу дітей; виховувати повагу до усної народної творчості.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація

навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 223)

– Які слова в рядках закінчуються однаково? Які звуки в цих словах однакові?

– Поставте питання до слів – назв предметів.

– З якою метою в одному з уривків ужито слово він?

2. Хвилинка чистопису

Онук уньк яблунька

– Складіть звукову модель слова яблунька. Позначення мякості приголосних знаком мякшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко буквений аналіз слів

– Як позначається на письмі м’якість приголосного звука [н’]?

3. Колективна робота (вправа 224)

– Прочитайте слова і складіть з ними речення.

– Якими звуками відрізняються слова лан і лань?

– Якою буквою позначено м’якість

звука [н’]?

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні на уроці будемо вчитися позначати м’якість приголосних знаком м’якшення, переносити слова зі знаком м’якшення з рядка в рядок. Також учитимемось аналізувати звуко-буквений склад слів, у написанні яких уживається знак м’якшення.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Коментоване письмо (вправа 226)

– Змініть слова за зразком і запишіть, пояснюючи, як позначено м’якість приголосних у словах.

– Прочитайте правило на c. 95 і запам’ятайте його.

2. Самостійна робота (вправа 227)

– Спишіть, вставляючи, де треба, знак м’якшення.

– Поясніть написання слів.

3. Фізкультхвилинка

4. Колективна робота з прислів’ями (вправа 229)

– Прочитайте прислів’я і спишіть виділені слова.

– Складіть їх звукові моделі.

– Що позначає знак м’якшення в цих словах?

– Доберіть до слів поганий і біда протилежні за значенням.

– Прочитайте перше правило на с. 96 і запам’ятайте його.

5. Колективна робота з віршем (вправа 230)

– Прочитайте вірш і спишіть, вставляючи пропущені букви.

– Яка літера пропущена в цих словах? Чому саме знак м’якшення треба було вставити?

– Складіть звукову модель слова синьому. Чи збігається кількість букв і звуків у цьому слові? Чому?

– Знайдіть у вірші звертання. Як вони виділені на письмі?

– Прочитайте вірш, виділяючи звертання інтонаційно.

6. Робота з правилом (на с. 96)

– Прочитайте і запам’ятайте друге правило на с. 96.

– Поділіть усно для переносу з рядка в рядок слова: усього, давньому, динька, пальчик, мальований.

– Наведіть власні приклади.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Колективна робота з веснянкою (вправа 235)

– Прочитайте вірш, інтонаційно виділяючи звертання.

– Випишіть слова з м’якими приголосними. Підкресліть букви, якими позначено їх м’якість.

– Поділіть для переносу слово травонько.

– Якими правилами треба користуватися при поділі слів для переносу з рядка в рядок?

2. Коментоване письмо (вправа 236)

– Записуйте слова, поділяючи їх для переносу.

– За поданим нижче зразком у кожному слові назвіть м’який приголосний звук, позначений двома буквами.

3. Колективна робота із загадкою (вправа 237)

– Прочитайте загадку та відгадайте її.

– Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

– Поділіть його для переносу. Яким правилом ви користувалися?

– Яке двоскладове слово з цієї загадки не можна поділити для переносу? Складіть його звукову модель. Чим цікаве це слово?

4. Самостійна робота (вправа 238)

– Прочитайте і спишіть прислів’я, вставляючи пропущені букви.

– Підкресліть у прислів’ях слово, написання якого треба запам’ятати.

VI. Підсумок уроку

– Якими літерами позначається на письмі м’якість попереднього приголосного?

– Назвіть кількість звуків і букв у слові осінь. Чому так?

– Поділіть для переносу слова зі знаком м’якшення: кільце, близький, різьба, хвалько.

– Наведіть приклади слів, у яких пишеться буквосполучення ьо. Поділіть їх для переносу.

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 96, вправа 239.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів - Плани-конспекти уроків по українській мові