Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь)

ЗВУКИ І БУКВИ

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь)

29

1. Прочитайте та відгадайте загадку.

Квітоньками біленькими

Весною зацвіту.

Ягідками солоденькими

Усіх зимою пригощу.

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

– Вимовте звук, який позначає виділена буква. Якою буквою позначено м’якість цього звука?

– Спишіть загадку.

Буква знак м’якшення (ь) позначає м’якість попереднього приголосного звука.

2. Прочитайте слова в лівій і правій колонках. Усно з’єднайте їх за змістом.

Підкреслені слова поділіть на склади для переносу.

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

– Яка буква позначає м’якість попереднього приголосного звука в підкреслених словах?

Буквосполучення ьо пишеться в середині слова. При переносі його не можна розривати. Переносьте так: по-льо-ва, по-льб-ти, ко-льо-ри.

3. Прочитайте текст.

РУШНИК

Хто не бачив Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь) вишитий рушник? Рушник – один із оберегів.

По всій Україні рушником накривали хл..б на столі. Хлібом-сілл.. на рушнику зустрічают.. гостей. Рушник, вишитий кол..оровими нитками, дівчина готувала до свого весілля. Вишивати рушники – це

мистецтво. Учіт..ся творити прекрасне!

За Галиною Малик

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

– Що ви дізналися про український рушник? Прочитайте підкреслені слова. Вимовте м’які приголосні в кожному слові. Які приголосні звуки пом’якшуються знаком м’якшення (ь)?

– Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Поділіть на склади для переносу виділене слово.

Зробіть звуко-буквену схему виділеного слова.

Складіть речення зі словами правої колонки вправи 2. Уведіть у речення слова зі знаком м’якшення (ь). Запишіть.

30

1. Прочитайте загадку.

Тонкий, високий, блакитноокий.

В полі виростає, нас одягає.

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

– Зі словом-відгадкою складіть речення, яке відповідає схемі. Використайте слова із загадки. Запишіть.

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

2. Прочитайте текст.

Діти, як ви думаєте, навіщо люди летять у космос? Може, на Землі стало тісно? Та ні. Місця скріз.. скіл..ки завгодно. Можливо, на Землі вже все зроблено-перероблено? Також Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь) Роботи скріз.. багато.

Може, летят.. по золото чи інші скарби? Ну що ви! Скарбів Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь) і на Землі, у нас під боком. Тоді в чому ж річ? Чого людині не вистачає? їй не вистачає знань! Це тільки здається, що ми так багато знаємо.

З журналу

– Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Що ви знаєте про пропущену букву?

3. Прочитайте слова лівої колонки. Доберіть до них слова, які відповідають на питання який?

Що?

Який?

Праця

Працьовитий

Колір

Поле

Складіть і запишіть речення зі словами правої колонки вправи 3. Поділіть ці слова на склади для переносу.

31

1. Прочитайте вірш.

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь) спати захотів,

Сам постелю постелив.

Сам собі приніс подушку,

Підмостив її під вушко…

Михайло Стельмах

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

– У підкресленому слові вимовте звуки, назвіть букви.

– Зробіть звукову схему виділеного слова.

2. Прочитайте текст.

Жили колись двадцять п’ять олов’яних солдатиків – двадцять п’ять різних братів, їх одержав хлопчик у день свого народження.

Усі солдатики були… один на одного.

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

Лише Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь) п’ятий… від своїх братів. У Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь) була Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь) … нога.

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь) солдатика виливали останнім і не вистачило… . Але на своїй одній нозі він стояв рівно і твердо. І саме цей солдатик відзначився своїми… .

За Гансом Крістіаном Андерсеном

– Спишіть другий абзац, уставляючи слова з довідки.

Довідка: подібні, відрізнявся, одна, олова, пригодами.

– Вимовте звуки, назвіть букви в підкреслених словах. Поділіть ці слова на склади для переносу.

3. Прочитайте вірш, уставляючи пропущені букви.

Носик запорошений

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

Позначення мякості приголосних звуків знаком мякшення (ь)

Леся Мовчун

– Вимовте звуки, які позначають підкреслені букви. Які це звуки? Назвіть букви, які їх пом’якшують.

– Спишіть речення зі словами, у яких пропущені букви.

Дізнайтеся про пригоди олов’яного солдатика, прочитавши всю казку. Розкажіть. Спишіть перше та друге речення вправи 2. Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь) - Українська мова