Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 27 Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

Український алфавіт

Аа

Бб

Вв

Гг

Гг

Дд

Ее

Єє

Жж

Зз

Ии

Іі Її

(а)

(бе)

(ве)

(ге)

(ге)

(де)

(е)

(°)

(же)

(зе)

(и)

(і) (ї)

Йй

Кк

Лл

Мм

Нн

Оо

Пп

Рр

Сс

Тт

Уу

Фф

(йот)

(ка)

(ел)

(ем)

(ен)

(о)

(пе)

(ер)

(ес)

(те)

(у)

(еф)

Хх

Цц

Чч

Шш

Щщ

Ьь

Юю

Яя

(ха)

(це)

(че)

(ша)

(ща)

(м’який

знак)

(ю)

(я)

250 Спишіть текст. У виділених словах назвіть букви.

Коли

відчуваєш зблиск першого променя на світанні, коли проймає спів соловейка поміж міських висоток, ти відчуваєш таємницю своєї країни. Рідна країна – це не лише найвідоміші архітектурні ансамблі, це не лише знані люди. Країна – це простір сили, простір казки й глибини! Це простір, у якому все живе і дихає до найменшої дрібнички. Щоб відчути країну, не треба їхати на край світу. Усе для щастя є поряд! Треба тільки відкритися і довіритися йому! (За Б. Гдалем).

Запам’ятаймо!

Буква – це графічне зображення звука. Звук ми чуємо й вимовляємо, а букву – пишемо й бачимо.

Не можна плутати назви звуків і букв. Наприклад, слово край складається зі звуків [к], [р], [а], [й] , які ми позначаємо буквами к (ка), р (ер), а, й (йот).

Сукупність букв кожної мови, які розміщені в певному порядку, називається алфавітом.

За алфавітом подають слова в словниках, довідниках, складають списки тощо. Слова на однакову букву розташовуються за алфавітним порядком наступних букв.

Наприклад: калина, картка, каштан.

251 Запишіть назви міст України в алфавітному порядку.

Вінниця, Київ, Боярка, Рівне, Ковель, Житомир, Львів, Харків, Одеса, Чернігів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Луцьк, Алушта, Джанкой, Полтава, Луганськ, Батурин, Суми, Яготин, Черкаси, Горлівка, Ніжин, Євпаторія.

252 Прочитайте. Знайдіть порушення алфавітного порядку в переліку назв областей України. Запишіть правильно.

1. Волинська 13. Одеська

2. Вінницька 14. Полтавська

3. Дніпропетровська 15. Рівненська

4. Донецька 16. Сумська

5. Житомирська 17. Тернопільська

6. Запорізька 18. Хмельницька

7. Закарпатська 19. Херсонська

8. Івано-Франківська 20. Харківська

9. Київська 21. Черкаська

10. Кіровоградська 22. Чернівецька

11. Луганська 23. Чернігівська

12. Миколаївська 24. Львівська

253 Запишіть в алфавітному порядку назви 5-7 міст, що розташовані у вашій області.

Запам’ятаймо!

Кількість звуків і букв в українській мові не збігається.

Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

Точної відповідності між звуками та буквами немає, тому що:

1) ь (м’який знак) не позначає окремого звука: Тернопіль [терноп’іл ] – 9 б., 8 зв.;

2) буква щ позначає два звуки [ш] і [ч]:

Батьківщина [бат к’івшчина] – 11 б., 11 зв.;

3) звуки Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щПозначаються на письмі двома буквами відповідно д і ж, д і з. Ці ж букви позначають окремі звуки: [д] і [ж], [д] і [з]:

Віджити [в’іджити] – 7 б., 7 зв.; джміль Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ – 6 б., 4 зв.;

4) буква і позначає два звуки – [йі]: Київ [кийів] – 4 б., 5 зв.;

5) букви я, ю, є мають подвійне звукове значення:

Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

254 1. Розгадайте кросворд “Країни – сусіди України” у зошиті.

1. Кишинів – столиця… . 2. Варшава – столиця… . 3. Москва – столиця… . 4. Братислава – столиця… . 5. Бухарест – столиця… . 6. Будапешт – столиця… . 7. Мінськ – столиця… .

Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

2. Запишіть слова-відповіді, у яких кількість букв і звуків не збігається.

255 Запишіть назви країн-сусідів України. Визначте кількість звуків і букв у кожному слові.

Польща, Румунія, Росія, Білорусь, Угорщина, Молдова, Словаччина.

256 Прочитайте текст. Зробіть фонетичний розбір виділених слів за зразком.

Зразок. Україна [украйіна]

Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

Наша Вітчизна, наша Батьківщина – мати-Україна. Вітчизною ми називаємо Україну тому, що ми народжені в ній, у ній розмовляють рідною мовою і все в ній для нас рідне.

Батьківщиною ми називаємо Україну тому, що в ній жили наші батьки і діди, а матір’ю – тому, що вона годує нас своїм хлібом, зігріває сонцем, чарує красою природи.

Українська земля має багату історію, уславлену героїчними подвигами наших предків. За княжих часів українська держава була найбільшою в Європі.

Це цікаво!

Від назв перших двох букв різних алфавітів походять слова: абетка – від українських “а” і “бе”; алфавіт – від грецьких “альфа” і “бета”; азбука – від старослов’янських “аз” і “буки”.

Усміхнімось!

Що посеред землі стоїть?

Хоч не риба, є в Дніпрі, Десні, Дінці, Дністрі, Дунаї.

257 Прочитайте назви міст. Випишіть ті, у яких кількість звуків і букв збігається.

Васильків, Гадяч, Гребінка, Грем’яч, Калуш, Канів, Ковель, Макіївка, Маріуполь, Олександрія, Судак, Ямпіль, Яремча.

258 Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є букви, що позначають два звуки.

Слово “Україна” означає країна, земля, край, де живуть українці. Ця назва вперше згадується 1187 року в “Руському літописі” на означення земель Київщини й Переяславщини. З найдавніших часів українські землі мали ще одну назву – Русь, Руська земля, а українці називали себе русичами, русинами, руськими людьми. Український народ належить до слов’янських народів. Поряд з українцями на території країни мешкають росіяни, поляки, білоруси, молдавани та інші народи (За О. Кучеруком).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ - Українська мова